Na drugi redni seji Občine Ravne so bili imenovani predstavniki in predstavnice občine v organe javnih zavodov, podjetij in v druge organe

Na drugi redni seji novega mandata 2022-2026, ki jo je vodil župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, se je v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem prvič po konstitutivni seji pretekli mesec sešel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnika 1. redne seje so članice in člani Občinskega sveta prešli na obravnavo dnevnega reda, ki je obsegal devet točk.

Občinski svet se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v Občinski svet in volitev župana Občine Ravne, imenoval Mandatno komisijo za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana, v sestavi: predsednice komisije Mateje Hovnik, člana Andreja Erjavca in članice Sabine Ranc. S potrditvijo mandatov vseh članov občinskega sveta je bil svet v mandatu 2022-2026 konstituiran. Občinski svet je ugotovil, da je bil za župana izvoljen dr. Tomaž Rožen, ki je funkcijo župana pričel opravljati z 8. 12. 2022 ter zaradi nezdružljivosti funkcij ugotovil, da mu je prenehal mandat člana občinskega sveta. O imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je izvedlo tajno glasovanje, potrjeni so bili predsednica komisije mag. Marjana Kamnik in podpredsednica Darja Javornik ter članice in člani: Metka Pešl Šater, Aljaž Verhovnik, Boris Štriker, Franc Breznik in Mojca Erjavec. Zaradi prenehanja mandata članu Občinskega sveta dr. Tomažu Roženu so svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem potrdili, da mandat preide na Metko Apohal.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je v Komisijo za statut in normativno pravne akte potrdil imenovanje predsednika komisije Franca Breznika in podpredsednice Sabine Ranc ter članic in članov: Zofije (Sonje) Mavrič, Metke Apohal, Darje Krevzelj, Mateje Hovnik in Katje Vravnik.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je v Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo potrdil imenovanje predsednika komisije Aljaža Verhovnika, podpredsednika Ivana Škratka ter članov: Martina Prošta, Marijana Laha, Borisa Ranca, Franca Breznika in Borisa Štrikerja.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je v Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport potrdil imenovanje predsednika komisije Damjana Ziha, podpredsednice Katje Vravnik ter članov Davida Kiselaka, Borisa Kotnika in članic Metke Apohal, Darje Krevzelj in Metke Pešl Šater.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je v Odbor za zdravstvo in socialno varstvo potrdil imenovanje predsednice komisije mag. Marjane Kamnik, podpredsednice Nevenke Šimenc, članic Vere Krajnc in Mateje Hovnik ter člana Draga Delaluta.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je v Odbor za proračun in finance potrdil imenovanje predsednika komisije Ivana Škratka, podpredsednika Petra Prikeržnika, člana Bojana Uršeja in Mateja Vrhovnika ter članice Bojane Verdinek.

V okviru sedme točke dnevnega reda so članice in člani Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem imenovali Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem, v sestavi: Štefan Šumah, Miran Breg, Lucija Franc Knez in Andreja Tarkuš.

Imenovani so bili predstavnice in predstavniki Občine Ravne na Koroškem v organe javnih zavodov, javnih podjetij in v druge organe, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Ravne na Koroškem.

S pobudami in vprašanji ter odgovori nanje v točki 9 dnevnega reda vas boDo seznanili po predhodno podanih pisnih odgovorih.

Seja se je zaključila ob 15:48.

Vir: Občina Ravne na Koroškem

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije