Search
Close this search box.

Na 3. seji OS Prevalje svetniki potrdili višje cene vrtca

Občinski svetniki Občine Prevalje so na seji, ki je potekala 26. januarja 2023, potrdili višje cene vrtca, katere so predlagali OŠ Prevalje, enota Vrtec Prevalje.

Na Občini Prevalje so zapisali pojasnilo OŠ Prevalje, Enota Vrtec Prevalje v zvezi z dvigom cene programov predšolske vzgoje.

Cena programov predšolske vzgoje v OŠ Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje se s 1.2.2023 spreminja. Na spremembo cene so vplivali sistemski dvigi plač v javnem sektorju, napredovanja delavcev, izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim in druge pravice iz delovnega razmerja.

Nova cena programa za I. starostno obdobje se zvišuje za 7,65% in znaša 552,73 €, cena programa za II. starostno obdobje in za kombiniran oddelek se zvišuje za 9,68% in po novem znaša 453,43 €.

Višina plačila staršev za program vrtca za posameznega otroka je določena z odločbo pristojnega Centra za socialno delo glede na uvrstitev v dohodkovni razred. Lestvica iz 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev plačila staršev razvršča v 9 dohodkovnih razredov, od najnižjega dohodkovnega razreda, kjer imajo starši brezplačen vrtec za otroka, do najvišjega dohodkovnega razreda, kjer starši plačajo 77% cene programa vrtca.

Najvišje plačilo, ki ga za program vrtca plačajo starši je 77% cene programa vrtca, v katerega je vpisan otrok. Razliko do polne cene programa krije občina iz proračuna. Staršev, ki plačajo najvišje plačilo v višini 77%, je iz naše občine 11.

83 otrok ima vrtec brezplačen, od tega starši za 6 otrok ne plačujejo prispevka vrtca zaradi uvrstitve v najnižji dohodkovni razred, za 77 otrok pa skladno z zakonodajo višino plačila, ki bi ga morali plačati starši za te otroke, krije ministrstvo iz proračuna (drugi, tretji,… otrok).

Vpliv dviga cene na plačila staršev za programe vrtca za otroke I. starostnega obdobja (od 1 do 3 let):

Vpliv dviga cene na plačila staršev za programe vrtca za otroke II. starostnega obdobja (od 3 let do vstopa v šolo) in kombiniran oddelek:

Besedilo: Občina Prevalje

Občinski svetniki Občine Prevalje so na seji, ki je potekala 26. januarja 2023, potrdili višje cene vrtca, katere so predlagali OŠ Prevalje, enota Vrtec Prevalje.