Minimalna višina letošnjega regresa bo 887 evrov

Zaposleni lahko že letos pričakujemo višji regres.

Spremembe Zakona o dohodnini in Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki so ga na izredni seji Državnega zbora potrdili konec aprila, prinašajo pozitivne spremembe za vse zaposlene, saj bo izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji razbremenilo delavce dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

O višini regresa, ki bo nakazan delavcu, bo sicer odločal vsak delodajalec posebej v okviru svojih zmožnosti, regres pa ne bo nižji od minimalne plače. Višina regresa se bo tako gibala od 887 €, kolikor znaša minimalna plača in 1723 evri, kolikor znaša trenutna povprečna bruto plača v Sloveniji, z izplačilom regresa pa boste oproščeni vseh prispevkov.

Delodajalci morajo regres izplačati najkasneje do 1. julija, podaljšan rok 1. 11. 2019 velja le za podjetja v težavah, nov način izplačila regresa pa bo začel veljati že letošnje leto. V primeru, da ste letošnji regres že prejeli, boste že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejeli vrnjeno. V primeru, da niste zaposleni celo koledarsko leto, vam pripada sorazmerni del regresa glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu, to pomeni, da za vsak mesec zaposlitve prejmete 1/12 dela regresa za letni dopust, tisti pa, ki ste zaposleni za polovični delovni čas, boste prejeli polovico letnega regresa.

Kot so zapisali na Ministrstvu za finance, je dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance po sprejemu novosti na vladi povedal, da je vlada s tem svoj del naloge opravila, »na delodajalcih pa je, da določijo višino izplačanega regresa«.

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo ugotavljajo, da so lansko leto v akciji, v kateri so nadzirali izplačilo regresa, našli 377 kršitev, od tega se je 298 kršitev nanašalo na izplačilo regresa do zakonskega roka. Inšpektorji so ugotovili, da delodajalci pogosto regres nakazujejo z zamudo oziroma v več delih in ugotavljajo, da delodajalci pogosto ne poznajo določb kolektivnih pogodb, ki bi jih ob tem morali uporabljati.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije