Search
Close this search box.

Mesto Slovenj Gradec je bogatejše za tri pametne klopi

Mestna občina Slovenj Gradec je zaključila z izvedbo prvega projekta participativnega proračuna z imenom Moj pečat. Mesto je bogatejše za tri pametne klopi, ki niso namenjene le počitku, saj omogočajo tudi polnjenje mobilnih naprav in električnih koles.

Pobudo za postavitev pametnih klopi  je dal Tomaž Primožič, občanke in občani pa so zanjo glasovali v volilni enoti 1. Pametne klopi najdete na Cankarjevi ulici pred vhodom v glasbeno šolov Parku herojev pred gimnazijo in sredi Glavnega trga.

Klopi niso namenjen le počitku in druženju. Omogočajo pametno brezžično polnjenje mobilnih naprav (mobitelov, tabličnih računalnikov in ostalih mobilnih naprav preko USB priključka), in sicer z zeleno energijo preko solarnih modulov.

Mobilni telefon z vgrajenim QI sistemom lahko polnite tako, da ga samo položite na brezžični polnilec na vrhu klopi ali pa za polnjenje uporabite enega od štirih USB izhodov. Pametne klopi omogočajo tudi polnjenje električnih koles. 

Klopi, ki so atraktivnega in modernega dizajna, so izdelane iz domačega macesnovega lesa. Vrednost naložbe je z DDV znašala 5.354,58 evrov.

V volilni enoti 1 (mestne četrti Polje, Center, Legen – mesto, Stari trg – mesto, Štibuh) so občanke in občani v postopku izvedbe participativnega proračuna izbrali še pobudo za prenovo košarkarskega igrišča v mestni četrti Polje, ki je v fazi izvajanja, gibalno in igralno obarvane površine pred in za Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec ter dograditev otroškega igrišča Celjska. Izvedba projekta pri Drugi osnovni šoli je predvidena še v tem mesecu, igrišče Celjska pa pride na vrsto novembra.

V volilni enoti 2 (vaške skupnosti Stari trg, Sele-Vrhe, Podgorje, Šmiklavž, Razbor) so občanke in občani največ glasov namenili za Street workout (ulična vadba) in postavitev pitnika ob igrišču v Šmiklavžu. Projekt je že v izvajanju. Ureditev medgeneracijskega igrišča pri stari šoli Podgorje je načrtovana v letu 2023, s predlagateljem pobude za sanacijo asfaltne površine in oznak pri podružnični osnovni šoli Sele, montažo koša za košarko in postavitev igral za starejše mladostnike pa trenutno potekajo uskladitve glede izvedbe pobude. To velja tudi za pobudo o posodobitvi igrišča, postavitvi pivnika in vremenske postaje v Razborju.

V volilni enoti 3 (vaške skupnosti Pameče-Troblje, Gradišče, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Turiška vas, Legen) sta že v izvajanju pobudi za druženje in rekreacijo v Tomaški vasi ter pobuda za ureditev tematskega igrišča za najmlajše Konjičkove gugalnice v Mislinjski DobraviIzgradnja zunanjega fitnesa v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa je načrtovana do konca novembra.

Mestna občina Slovenj Gradec je v letošnjem letu prvič v zgodovini občine omogočila občankam in občanom, da pri odločanju o porabi proračunskega denarja sodelujejo s svojimi predlogi. Za projekte participativnega proračuna je namenila 200 tisoč evrov. Volilna udeležba je bila med najvišjimi v Sloveniji ob krstni izvedbi projekta in je znašala 10,14 odstotka. Najvišja je bila v vaški skupnosti Šmiklavž, kar 58-odstotna.   V postopku izvedbe participativnega proračuna za leti 2022 in 2023 je Mestna občina Slovenj Gradec prejela 35 predlogov občanov. Komisija jih je potrdila 22, o katerih so volivke in volivci 2. in 5. junija tudi glasovali. Projekti v sklopu participativnega proračuna se večinoma nanašajo na področje zdravega življenjskega sloga in prostega časa. V vsaki volilni enoti bodo realizirani v skupni vrednosti do 64 tisoč evrov.