Search
Close this search box.

Lesoteka z novo 1,4 milijona evrov vredno linijo za izdelavo peletov (FOTO)

Naložba Lesoteke nov člen v gozdno-lesni verigi na Koroškem

Koroško lesnopredelovalno podjetje Lesoteka je pred dnevi v industrijski coni v bližini Radelj ob Dravi predstavilo novo linijo za izdelavo peletov. Naložba je vredna 1,4 milijona evrov in predstavlja enega od členov v gozdno-lesni verigi na Koroškem. Družba načrtuje tudi povečanje žagarskih zmogljivosti, a končne odločitve glede tega še ni.

V novi avtomatizirani peletni liniji, ki so jo zagnali septembra in zaposluje tri osebe, načrtujejo letno proizvodnjo okoli 10.000 ton najkvalitetnejših peletov večinoma za slovenski trg. Naložbo je družba Lesoteka izvedla s pomočjo sredstev države in kohezijskega sklada.

Surovino za izdelavo peletov Lesoteka dobiva v svoji žagi v Otiškem Vrhu, kjer so letos polovico hlodov odkupili od družbe Slovenski državni gozdovi. Pri razrezu hlodovine namreč kot stranski produkt nastaja žagovina brez lubja, ki so jo doslej prodajali kot surovino za pelete v Italijo in Avstrijo, v zadnjih letih pa tudi slovenskim proizvajalcem peletov, med katere pa so se zdaj uvrstili tudi sami.

Lastna surovina predstavlja približno polovico potrebne surovine za izdelavo peletov, ostalo polovico pa bodo vsaj zaenkrat odkupovali od drugih žagarjev, tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji, kamor se sicer na razrez izvozi veliko lesa iz slovenskih gozdov.

V podjetju Lesoteka namreč načrtujejo tudi povečanje žagarskih zmogljivosti, s čimer bi tako dobili zadosti surovine za načrtovano proizvodnjo peletov. Poleg zdajšnje lokacije obstoječe žage v Otiškem Vrhu je možna lokacija za večjo žago tudi v industrijski coni bližini Radelj ob Dravi. Končne odločitve glede lokacije še ni, je povedal direktor družbe Lesoteka Žan Pritržnik.

Da gospodarsko ministrstvo podpira naložbe v lesno industrijo, saj si želi povečanja predelave lesa v Sloveniji, pa je na slovesnosti poudaril v. d. generalnega direktorja direktorata za lesarstvo na gospodarskem ministrstvu Danilo Anton Ranc.

Spomnil je, da je v gozdovih v Slovenji letni prirastek devet milijonov kubičnih metrov lesa, od tega je dovoljeni posek šest milijonov kubičnih metrov, kar se v zadnjih letih dosega, a se žal iz države letno izvozi okoli štiri milijone. Od preostalih dveh pa se en milijon kubičnih metrov lesa predela v izdelke z dodano vrednostjo, preostalo pa pokuri.

Ranc je poudaril, da je cilj države v Sloveniji predelati pet milijonov kubičnih metrov lesa, in izpostavil, da se trendi na tem področju izboljšujejo. V zadnjih letih se je število zaposlenih v lesni industriji, ki je nekdaj zaposlovala 40.000 ljudi, povečalo z najnižje številke 8000 zaposlenih na 12.000 zaposlenih. Letna realizacija v lesni industriji pa trenutno znaša 1,5 milijarde evrov.

Za družbo Lesoteka, v katero se je nedavno preimenovalo zdaj že nekdanje Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, ki je pred družbo Slovenski državni gozdovi s koncesijo upravljalo državne gozdove na Koroškem, je naložba v peletno linijo po Pritržnikovih besedah zelo pomembna in predstavlja drugo najpomembnejšo naložbo v večdesetletni zgodovini Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Razlogov za preimenovanje je več, med drugim so želeli poenotiti ime, v povezavi s katerim delujejo tudi druga podjetja v skupini.

Še vedno je v skupini tudi gozdarska služba, in sicer v družbi Lesoteka gozdarstvo, ki ima 30 zaposlenih, se ji pa v prihodnjih mesecih obeta sprememba lastništva. V preostalih družbah skupine Lesoteka je brez gozdarske službe 70 zaposlenih.

Naložba Lesoteke nov člen v gozdno-lesni verigi na Koroškem