Koroška v zadnjih 24 urah ne beleži novih okužb

covid

Po podatkih NIJZ je bilo do 29. 4. 2020 do 24. ure opravljenih 54.200 testiranj1, od tega je bilo 1.439 pozitivnih testov. 

Po epidemioloških podatkih, ki jih je NIJZ prejeli do sedaj, gre za 1.429 oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, štiri osebe pa so testiranje opravile v tujini.

Iz NIJZ sporočajo, da uradne statistike ozdravelih ne vodijo, ker ne obstaja enotna strokovna definicija, kdo so ozdraveli. Dodajajo tudi, da je trenutno testiran le manjši del celotne populacije.

Skupno število pozitivnih primerov in število novih primerov v preteklem dnevu po spolu

 moškiženskeskupaj
Skupno število pozitivnih primerov6337961.429
Novi primeri v preteklem dnevu6511
VIR: NIJZ


Med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci2 je okužba COVID-19 potrjena pri 295 osebah. V domovih starejših občanov (DSO) je okužba COVID-19 potrjena pri 443 osebah, od tega je 310 oskrbovancev.

Opomba: Število prijavljenih primerov okužbe s COVID-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja. Zaradi dodatnih preverjanj podatkov se primer lahko prerazporedi v drugo občino, statistično regijo ali starostno skupino. Skupno število primerov pri tem ostaja enako.

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 29. 4. 2020

VIR: NIJZ

Skupno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 29. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po spolu in starostnih skupinah do vključno 29. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po statistični regiji bivanja do vključno 29. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 29. 4. 2020

VIR: NIJZ

Do vključno 27. 4. 2020 je umrlo 84 oseb. V nadaljevanju je prikazano število umrlih po občinah bivanja ter po starostnih skupinah in spolu.

Število umrlih po spolu in starostnih skupinah do vključno 29. 4. 2020

VIR: NIJZ

1 Vir: NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo imunologijo Ljubljana. Všteti so opravljeni laboratorijski testi v okviru rutinskega testiranja in Nacionalne raziskave COVID-19.

2 Ne glede na to, kje so se okužili.

3 Vključene so občine s primerom smrti.

4 V statistiko umrlih oseb štejemo uradne prijave smrti, ki so prispele na NIJZ do konca preteklega dne. 

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije