Kandidat za ministra za delo Cigler Kralj uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ

Kandidat za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes uspešno prestal zaslišanje pred matičnim parlamentarnim odborom. Njegovo predstavitev je podprlo devet članov odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, proti pa jih je bilo osem.

Cigler Kralj je v več kot peturni predstavitvi kot tri ključne prioritete izpostavil sodobnejši in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, vključno s preprečevanjem zlorab, skrb za starejše in okrepitev družinske politike.

Več poslancev je zanimalo, kako bodo v novi vladi financirali napovedane “bonbončke”, kot so univerzalni otroški dodatek, brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke, vdovske in kmečke pokojnine, dodatne uskladitve pokojnin, novi domovi za ostarele in podobno. Kandidat s številkami ni postregel, dejal je le, da bo zagotovo potreben rebalans proračuna, saj da je samo na ministrstvu za delo okoli 150 milijonov evrov primanjkljaja. Kljub temu bo vztrajal pri izvedbi teh načrtov.

Kje bodo zgradili pet novih domov za starostnike, še ni mogel razkriti, saj bo to odvisno od analize sedanje pokritosti, podatki pa se že zbirajo.

Odprto je bilo tudi vprašanje minimalne plače oziroma, ali bo popustil pritisku delodajalcev in posegel v novelo zakona, ki je z letošnjim letom zvišala minimalno plačo in iz nje izvzela vse dodatke. “Mesto za dogovor o takih zadevah je v socialnem dialogu,” je poudaril Cigler Kralj in zagotovil, da ureditve nima namena samovoljno spreminjati.

Glede prekarnosti je opozoril, da je zgodba večplastna, saj ne pomeni nujno prisilnih samozaposlitev in podobnega, temveč tudi lastne odločitve, podjetnost. Prvo bo treba sankcionirati, za kar bo pomemben nadzor Inšpektorata RS za delo, drugo pa podpreti, je dodal.

Miho Kordiša (Levica) je zmotilo, da je kandidat med predstavitvijo veliko govoril o debirokratizaciji in pregonu domnevnih zlorab socialnih pomoči, na drugi strani pa ni niti omenil revščine. Kandidat je zatrdil, da je “izjemno socialno čuteč” in da je tu zato, da se zavzame za revne.

Dodatek za delovno aktivnost, ki ga je vlada Marjana Šarca skušala ukiniti, a ji to ni uspelo, bodo po njegovih besedah podvrgli večjemu nadzoru, tako da ga bodo v prihodnje dobivali le tisti, ki ga res potrebujejo. Postopke za pridobitev varstvenega dodatka pa velja poenostaviti, se je strinjal.

Strahove več poslancev, da bi bili lahko na račun predvidene uveljavitve univerzalnega otroškega dodatka na slabšem najšibkejši, je označil za neutemeljene. Rešitev bo iskal v širokem dialogu z vsemi deležniki, je napovedal.

Na Cigler Kralja je bilo naslovljeno tudi vprašanje o njegovem odnosu do splava. Kot je pojasnil, mu “življenje na tem svetu pomeni največ”. Ker pa pozna in sprejema ustavno ureditev in družbeni konsenz na tem področju, vanj ne namerava posegati.

O istospolnih skupnostih je medtem dejal, da “tudi v teh zvezah lahko ljudje živijo vrednote, ki so nam vsem blizu” in da je “to področje trenutno dobro urejeno”.

Nekaj poslancev je bilo zelo kritičnih zaradi premalo konkretnih odgovorov kandidata. Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je denimo ocenila, da je “natrosil veliko piar zgodbic”. S tem je namignila, da je bil v preteklosti predstavnik za stike z javnostjo pri NSi. Najostrejši pa je bil Kordiš, ki mu je očital veliko pomanjkanje strokovne podkovanosti.

Med zaslišanjem so bili večkrat izraženi tudi pomisleki, da kandidatu manjka vodstvenih izkušenj. Kot je menila Maša Kociper (SAB), so te nujne za vodenje ministrstva, pod katerega širše gledano sodi okoli 1000 zaposlenih. “Sveža ekipa in novi obrazi so lahko tudi prednost,” ji je odgovoril kandidat in dodal, da gre za velik izziv, za katerega je pripravljen sprejeti vso odgovornost.