Search
Close this search box.

Vzhodna obvoznica na Ravnah bo pomenila razbremenitev mestnega jedra

Na Ravnah na Koroškem zaključujejo s postopkom umeščanja v prostor v okviru naložbe "Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - vzhodna obvoznica Ravne."

»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST«

»NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA«.

NASLOV NALOŽBE:  »IZDELAVA  PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NAVEZOVALNE CESTE 3.  RAZVOJNE OSI – VZHODNA OBVOZNICA RAVNE«

Občina Ravne na Koroškem zaključuje s postopkom umeščanja v prostor v okviru naložbe Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – vzhodna obvoznica Ravne. Nosilec projekta, katerega partner je Občina Ravne na Koroškem, je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki vzporedno že izvaja tudi projektiranje navedene ceste. Izvedba navezovalne ceste bo razbremenila mestno jedro Raven.

Skupna vrednost naložbe, ki se zaključuje 31.decembra 2023, je vključno z aktivnostmi občine 1.333.150,12 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada, prednostne osi 7 »Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti«, prednostne naložbe 7.2 »Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč«.

Dogodki

Na Ravnah na Koroškem zaključujejo s postopkom umeščanja v prostor v okviru naložbe "Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - vzhodna obvoznica Ravne."