Search
Close this search box.

Koroška stanovanja v dobrem stanju, povprečna starost avtomobilov med najnižjimi v državi

Z aplikacijo Slovenske statistične regije in občine v številkah lahko raziščete slovenske občine in statistične regije.

V aplikaciji so predstavljeni izbrani statistični podatki, prikazani v preglednicah ali sporočenimi v spremljevalnih člankih, vseh 12 slovenskih statističnih regij in vseh 212 slovenskih občin.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj izbranih podatkov po statističnih regijah: povprečna starost, kakovost stanovanj, število študentov, povprečne mesečne plače. Več podatkov pa lahko sami poiščete v aplikaciji Slovenske statistične regije in občine v številkah.

Povprečna starost prebivalcev najnižja v osrednjeslovenski statistični regiji

Sredi leta 2019 je bil delež starega prebivalstva (65 ali več let) v vseh slovenskih regijah večji od deleža mladega prebivalstva (0–14 let). Delež prvih in delež drugih sta se najbolj razlikovala v pomurski regiji (22,4 % : 13,2 %). Delež drugih je bil največji v jugovzhodni Sloveniji 16,2 %.

Na Koroškem je povprečna starost prebivalstva 44, 1.

Največji delež stanovanj brez centralnega ogrevanja v obalno-kraški statistični regiji

FOTO: SURS

Število študentov upadlo za najvišji odstotek v obalno-kraški statistični regiji

Število študentov upada (predvsem zaradi zmanjševanja generacij). Primerjali so število študentov na ravni regij v študijskih letih 2008/09 in 2018/19 in ugotovili, da je število študentov v teh desetih letih najizraziteje upadlo v obalno-kraški (za 41 %), najmanj izrazito pa v zasavski statistični regiji (za 15 %).

Statistične regije in število študentov v 2008 in 2018, Slovenija

FOTO: SURS

Povprečna mesečna neto plača najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji

Povprečna mesečna neto plača je bila v 2019 samo v dveh statističnih regijah višja od državnega povprečja, in sicer v osrednjeslovenski regiji in v jugovzhodni Sloveniji, pri čemer je bila ta razlika v prvi bistveno višja (za 8,6 %) kakor v drugi (za 1,4 %). Primorsko-notranjska regija pa je za omenjenim povprečjem najizraziteje zaostajala (za 10,3 %).

Podatki za Koroško kažejo, da je povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pri nas 1. 043, 88 €.

FOTO: SURS

Koroška statistična regija tretja najmanjša po številu prebivalcev

Koroška statistična regija je po površini in po številu prebivalcev tretja najmanjša regija. Obsega nekaj več kot 1.000 km2. V 2018 je na tej površini živelo približno 71.000 prebivalcev ali 3 % vseh prebivalcev Slovenije.

Koroška je redkeje poseljena regija

Po gostoti naseljenosti sodi med naše redkeje poseljene regije. Delež tujih državljanov med prebivalci je bil tu drugi najnižji (3,6 %). Delež novorojenih otrok, rojenih neporočenim materam oziroma staršem, pa je bil tukaj tudi v 2018 najvišji (72 %).

Ženske imajo daljšo življenjsko dobo

Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila ena najnižjih (28,9 leta). Delež žensk, ki so rodile, je bil v tej regiji najvišji (80,4 %), delež žensk, ki so rodile 4 otroke ali več, pa drugi najvišji (5 %). Dečki, rojeni v 2018 v tej regiji, lahko pričakujejo 79,73 leta življenja, deklice pa 82,32 leta.

Ustvarili smo peti najnižji regionalni BDP

Delež prebivalcev (25–64 let) z višje- ali visokošolsko izobrazbo je bil pri nnas tretji najnižji (19,1 %). Število študentov na 1.000 prebivalcev (36) je bilo nekoliko nižje od slovenskega povprečja.

Naša regija je v 2018 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP. BDP na prebivalca te regije (znašal je 17.885 EUR) je bil peti najnižji regionalni BDP.

Prebivalci ocenjujejo, da so njihova stanovanja v dobrem stanju

V 2018 je bilo tukaj najmanj stanovanj na 1.000 prebivalcev (380 stanovanj). Vsaj tri sobe je imelo 61 % stanovanj, kar je bilo manj od povprečja v celotni Sloveniji. Kar 86 % naših gospodinjstev pa je ocenilo, da je njihovo stanovanje v dobrem stanju. To pomeni, da toliko gospodinjstev ni imelo težav niti zaradi puščajoče strehe, vlažnih sten ali vlažnih temeljev niti zaradi trhlih okenskih okvirjev ali trhlih tal.

Povprečna starost osebnih avtomobilov je med najnižjimi v državi

Povprečna starost osebnih avtomobilov, ki so jih vozili tukajšnji prebivalci, je bila na ravni regij ena najnižjih (9,7 leta).

Več podatkov za posamezne občine iz Koroške najdete tukaj.

VIR: stat.si