Ker sem tvoj, počisti za menoj!

Počistimo za svojim psom in pasje iztrebke odložimo v koš za odpadke. Na javnih površinah Občine Ravne na Koroškem opažajo povečano število pasjih iztrebkov.

Na predlog oz. pobudo Metke Pešl Šater ter ostalih, ki so tudi iz vrst občinskih svetnic, je nastala ekipa, ki jih predvsem skrbi nesnaga in želijo, da občina Ravne na Koroškem ostane čista. Zato so na Občini Ravne na Koroškem združili moči in skupaj z Osnovnimi šolami Prežihovega Voranca, Koroških jeklarjev, Juričevega Drejčka in Vrtca Ravne je nastal je projekt ”Pasji iztrebki”.

Otroci v vrtcu ter učenke in učenci v vseh treh osnovnih šolah so ustvarjali risbice pod naslovom ”Ker sem tvoj, počisti za menoj!”

Nastale so prve risbice, ki nas ozaveščajo, kako zelo pomembno je, da počistimo za svojim psom in pasje iztrebke odložimo v koš za odpadke. Če koša za pasje iztrebke ni v bližini, jih odvržemo v koše za odpadke, ki so nameščeni na javnih površinah (iztrebki ne sodijo med biološke odpadke).

Na pobudo občank in občanov, ki izpostavljajo kritične točke, je k projektu pristopila Občina Ravne na Koroškem in s tablami, ki osveščajo in opozarjajo lastnike in skrbnike psov, da pobirajo pasje iztrebke in jih odlagajo v koše, ki so namenjeni za to. Če koša ni v bližini, iztrebke odvržemo v koše za odpadke, ki so nameščeni na javnih površinah.

Predvsem je odstranjevanje pasjih iztrebkov pomembno za zdravje vseh nas, pasji iztrebki namreč vsebujejo številne bakterije, viruse in parazite, ki lahko ogrozijo zdravstveno stanje živali in tudi človeka.

Danes, 12. aprila 2023, se je učenkam in učencem OŠ Juričevega Drejčka in OŠ Prežihovega Voranca pri postavljanju opozorilnih risbic pridružil župan dr. Tomaž Rožen. Akcija se bo odvila v naslednjih dneh tudi na šoli Koroških jeklarjev in v Vrtcu Ravne.

Odlok o varstvu javnega reda v občini Ravne na Koroškem v 16. členu določa: Z globo 40 eurov se kaznuje posameznika, ki ravna v nasprotju z določili odloka.

Zapisali so še, da le vsi skupaj lahko poskrbimo, da bo mesto urejeno, čisto in varno za vse občanke in občane.

Vir: ravne.si