Zagovornik načela enakosti s priporočilom o vrnitvi v šole vseh učencev s posebnimi potrebami

Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočil, naj zagotovi izvajanje izobraževalnega procesa za vse otroke s posebnimi potrebami v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, in ne samo tistim, ki se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom in specializiranih zavodih.

Kot navajajo pri zagovorniku načela enakosti je ustavno sodišče konec decembra lani vladi dalo navodilo, naj s 4. januarjem 2021 omogoči odprtje šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. “S priporočilom Zagovornik ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opozarja, da mora ob ponovnem zaprtju šol sklep ustavnega sodišča upoštevati, in sicer tako, da bodo do pouka v šolah upravičeni vsi otroci s posebnimi potrebami,” so dodali.

“Gre za zelo pomembno vprašanje, ki se nanaša na pravico do izobraževanja posebej ranljive skupine posameznikov, in sicer otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v programe za otroke s posebnimi potrebami,” so zapisali pri zagovorniku.

Ustavno sodišče je sicer v omenjeni odločitvi zapisalo, da se prepoved zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih zadrži le v delu, “kadar se uporablja za šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami”.

Po navedbah ministrstva za izobraževanje gre pri šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami za osnovne šole s prilagojenim programom ter zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

VIR: Zagovornik načela enakosti, STA