Search
Close this search box.

Kdo bo oktobra prevzel laskavi naziv Inovativna mlada kmetica, Inovativni mladi kmet 2021?

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica, Inovativni mladi kmet (IMK) 2021.
Fotografija je simbolična

Izbor IMK organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM), in sicer z namenom spodbujanja in širjenja inovativnosti, ki jih predstavijo mladi s kmetij, je izbor še posebej dobrodošla predstavitev, ki vzbuja veliko zanimanja med širšo javnostjo.

Kot je navedeno v razpisu, se naziv podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:

  • da njegove ideje prinašajo novosti, pomembne za nadaljnji razvoj,
  • da njegove ideje prinašajo izvirne pristope k delu,
  • da se vpeljane spremembe odražajo v pozitivnih ekonomskih učinkih na kmetiji.

Komisija za izbor odloči o izboru na podlagi naslednjih meril:

  • inovativnost ideje – 40 točk
  • trajnost projekta  -15 točk
  • vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje (npr. povezovanje v lokalnem območju, ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti) – 15 točk
  • upoštevanje zaščite okolja – 10 točk
  • napoved pozitivnega ekonomskega učinka – 10 točk
  • tržna usmerjenost kmetije – 10 točk

Kandidati in njihova dela bodo predstavljeni v zborniku in na videu. Pred podelitvijo naziva IMK 2021 bodo kandidati predstavljeni tudi v oddaji Ljudje in zemlja na RTV SLO.

Naziv IMK 2021 bo podeljen osebi, ki bo po oceni strokovne komisije prejela najvišje število točk (70-% ocene strokovne komisije, 30-% spletno glasovanje). Strokovna komisija lahko podeli tudi posebno nagrado kandidatu, ki se je na novo pričel ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo ter na inovativen način razvija ideje in gospodari na kmetiji, še piše v razpisu.

Prijave kandidatur se lahko oddajo: po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska 6,1000 Ljubljana, osebno v tajništvu KGZS ali po elektronski pošti na naslov kgzs@kgzs.si, s pripisom »IMK 2021«; prijave morajo biti na omenjenem naslovu do 6. avgusta 2021.

Prijavni obrazec je na voljo na enotah Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS; na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (www.kgzs.si) in na Zvezi slovenske podeželske mladine (info@zspm.si). Več informacij o razpisu najdete TUKAJ.

Vir: ZSPM

Dogodki

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica, Inovativni mladi kmet (IMK) 2021.