Kdaj je predviden zaključek sanacije ceste na pokopališče Barbara?

Na občino Prevalje smo naslovili vprašanje glede ceste, ki vodi do pokopališča Barbara. Kar nekaj krajanov je namreč zanimalo, ali bo cesta do 1. 11. 2018 že normalno prevozna oziroma kdaj je predviden zaključek sanacije omenjene ceste.

 

Za Koroške novice je na vprašanje, glede sanacije ceste na Barbaro, odgovoril Danilo Vute, tajnik občinske uprave.

»Sanacija ceste na pokopališče Barbara bo po zagotovilih izvajalca dokončana v makadamski izvedbi do praznikov. Rekonstrukcija ceste je samo del projekta, ki ima za cilj dokončno saniranje zdrsov zemljine na tem plazovitem področju, ki so bili posledica neustreznega odvodnjavanja in predvsem vremenskih ujm. Do praznikov bodo predvidoma dokončani podporni zidovi in škarpe ter cestišče v makadamski obliki.

Vsekakor pa bomo vsem obiskovalcem pred in med prazniki omogočili normalen dostop do pokopališča, dela pa v (pred)prazničnih dneh ustavljena, da bo zagotovljena normalna pretočnost prometa. Asfaltiranje cestišča in dokončna ureditev vključno s pločniki je predvidena spomladi, saj bo zima »dodala svoje« in dodatno utrdila makadamsko cestišče. Posledično bo tudi nova asfaltna prevleka kvalitetnejša in bo vzdržala dlje časa.

Bo pa v prihodnjem letu na pokopališču Barbara izgrajenih tudi okoli 40 novih parkirnih mest, ki jih bosta financirali občini Prevalje in Ravne na Koroškem.  

Asfaltirano vozišče, ki bo omogočalo dvosmerni promet, urejen pločnik, nova parkirišča ter že sedaj posodobljena stavba in ponudba na pokopališču Barbara – vse to bo obiskovalcem omogočilo, da bo postanek pred grobom bolj miren in dostojanstven.

Iskreno se opravičujemo vsem obiskovalcem pokopališča za morebitne nevšečnosti (še posebej v času gradnje) in se jim zahvaljujemo za razumevanje.«

 

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije