Kar 84% mladih se je že danes pripravljenih odseliti it domačega kraja

FOTO: Ravne.si
FOTO: Ravne.si

V soboto, 14. decembra 2013, je v mali dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem potekala okrogla miza o položaju mladine v Občini Ravne na Koroškem.

Okrogla miza je bila izvedena v okviru projekta »Strategija za mlade v Občini Ravne na Koroškem 2014 – 2020«. Gre za nov projekt Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, s katerim želi organizacija povezati vso organizirano in neorganizirano mladino v občini ter pripraviti konkretno in kvalitetno strategijo za obdobje do leta 2020. 

Projekt so pričeli izvajati s spletno anketo med mladimi, ki zajema naslednja področja:

  • mobilnost mladih
  • zaposlovanje mladih
  • participacija mladih
  • zdravje mladih
  • mladinsko organiziranje in prosti čas mladih
  • stanovanjska problematika mladih
  • informiranje mladih

Prvi rezultati ankete so pokazali, da mladina na Ravnah vidi največjo težavo pri možnostih zaposlovanja. Tako se je kar 84% mladih že danes pripravljenih izseliti iz domačega kraja, v kolikor bi drugje dobili možnost zaposlitve. Mladi so sicer v večini zadovoljni s ponudbami na zabavnem, kulturnem in športnem področju, pripombe pa imajo na področju zaposlovanja in stanovanjske problematike. 

Javne tribune se je udeležilo 25 mladih, ki bodisi pripadajo eni izmed mladinskih organizacij, bodisi kot posamezniki zainteresirane javnosti. Tako so bili poleg organizatorjev iz Mladinskega sveta Ravne na Koroškem prisotni še predstavniki Kluba koroških študentov, KMKC Kompleks, Društva podeželske mladine Strojna, Skavti Steg Koroška 2, KUD Kunkuvo, Društvo mladih podjetnikov Koroške in ostali posamezniki. Na okrogli mizi so se mladi strinjali, da je priprava “Strategije za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014 – 2020” dobrodošla in vredna posebne pozornosti. Mladi so tudi že ponudili nekaj konkretnih predlogov za končni dokument, vseeno pa bodo natančnejša besedila usklajevali ob koncu tega projekta, ki ga bo v prvi polovici leta vodil Mladinski svet Ravne na Koroškem.

Napisal: Aljaž Verhovnik

 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila