Kako zdravi smo Korošci?

čakalnica

V Sloveniji med drugim beležimo vse manjšo umrljivost, zmanjšuje se število samomorov in povečuje udeležba na preventivnih presejalnih programih, kažejo novi podatki o zdravju v slovenskih občinah, objavljeni na spletni strani NIJZ. Kljub temu je več novih primerov raka, povečuje se tudi delež sladkornih bolnikov in bolniških odsotnosti.

Že peto leto zapored so na osnovi različnih podatkovnih virov pripravljene kratke publikacije ter interaktivne tematske karte za vsako slovensko občino. Zbrani kazalniki omogočajo tudi primerjave za nazaj. Tako kot doslej, so tudi v tokratni objavi pri posameznih kazalnikih vidne velike razlike med občinami. 

Črna na Koroškem

Najvišja vrednost bolniških odstotnosti v Sloveniji

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 31,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 55 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji blizu povprečju

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Mežica

Delež uporabnikov pomoči na domu nižji od povprečja

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji višji od povprečja

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Prevalje

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka blizu povprečju

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Telesni fitnes otrok blizu povprečju

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Ravne na Koroškem

Bolniška odsotnost delovno aktivnih je trajala povprečno 25,1 dni

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah blizu povprečju

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Slovenj Gradec

Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Odzivnost v Program Svit in Programu Zora blizu povprečja

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Mislinja

Stopnja umrljivosti zaradi samomora nad povprečjem

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Telesni fitnes otrok blizu povprečju

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Dravograd

Bolniška odstotnost nad povprečjem

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji nižji od povprečja

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Muta

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi nad povprečjem

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah nad povprečjem

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Vuzenica

Bolniška odsotnost delovno aktivnih nad povprečjem

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 48 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Občina z najnižjo vrednostjo prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Radlje ob Dravi

Delež oseb, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen nižji od povprečja

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Odzivnost v Program Svit nižja od povprečja

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podvelka

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi višja od povprečja

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Odzivnost v Program Svit nižja od povprečja

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Ribnica na Pohorju

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi višja od povprečja

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 6,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji višji od povprečja

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Kaj pa kažejo podatki za Slovenijo?

Trend zmanjševanja umrljivosti se nadaljuje predvsem na račun zmanjševanja umrljivosti zaradi srčno-žilnih bolezni in rakavih obolenj. Peto leto zapored se zmanjšuje tudi število samomorov. “V primerjavi z objavo pred petimi leti, se je umrljivost zaradi samomora zmanjšala v skoraj 60 odstotkih slovenskih občin,” so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Še naprej pa ostaja visoko število prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji. To je nad vrednostmi izpred petih let.

Od lani se je v Sloveniji zmanjšalo število bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih, zaradi klopnega meningoencefalitisa in zaradi bolezni zaradi uporabe alkohola. Manjše število prebivalcev je prejelo tudi zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in duševnih težav.

Na nivoju Slovenije se izboljšuje telesni fitnes osnovnošolskih otrok. Pred petimi leti je bila ta v 87 občinah boljša od slovenskega povprečja, danes je takšnih občin 100. Nekoliko pa je naraslo tudi število prekomerno prehranjenih osnovnošolskih otrok. Takšnih je v Sloveniji 24,5 odstotka.

V dobri polovici občin se je glede na lansko leto povečal delež prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni. Povečalo se je tudi število srčnih kapi in zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let, ter število novih primerov raka, ki ne vključuje nemelanomskih kožnih rakov. Manj je le novo odkritih rakov debelega črevesa in danke.

V zadnjih petih letih se je sicer povečalo število ljudi, ki se udeležijo presejalnih programov za odkrivanje raka. Odzivnost v Program Svit se je od leta 2016 povečala v 90 odstotkih slovenskih občin, v program Zora pa v 64 odstotkih slovenskih občin. V program Dora se na nivoju Slovenije odziva 76 odstotkov ljudi.

Vse več je tudi bolniških odsotnosti. Njihov delež je v primerjavi z letom 2016 do danes narasel za 88 odstotkov oziroma s 13,7 na 16,4 dni na zaposlenega.

Besedilo: NIJZ, STA

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.