Razpisana sta nagradna natečaja za koroške osnovnošolce in srednješolce

Informacijska točka Europe Direct Koroška je 20. 2. 2020 objavila nagradni likovni natečaj za osnovnošolce od 1. do 6. razreda in nagradni literarni natečaj za srednješolce.

Likovni natečaj za osnovnošolce:

Informacijska točka Europe Direct Koroška je za učence prve in druge triade osnovnih šol koroških občin razpisala likovni natečaj o doživljanju Evrope. Z natečajem želijo vzpodbuditi pogovore o Evropi tako v šoli med učenci in učitelji kot doma med otroki in starši ter izvedeti, kaj jim je pomembno kot Evropejcem.

Prispevki se zbirajo do 18. maja, nato jih bo pregledala strokovna komisija, v sestavi: Alojz Krevh (slikar in kipar, član Kulturnega društva Karinta in Kulturnega društva Koroških likovnikov), Anton Vodušek (slikar, pesnik, član likovnih društev v Radljah ob Dravi in na Prevaljah), Stojan Brezočnik (likovni pedagog, slikar, grafik), Laura Kumprej (akademska slikarka) in Nina Popič (kustosinja pedagoginja v Koroški galeriji likovnih umetnosti). Najboljša umetniška dela po izboru komisije bodo nagrajena v dveh kategorijah, 1.–3. razred in 4.–6. razred.

Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 1. do 6. razreda, kiso v šolskem letu 2019/20 vpisani v osnovno šolo v eni izmed dvanajstih koroških občin.

Zaključna prireditev Podobe prihodnosti bo junija v Vodnem parku Radlje ob Dravi, nagrajenci pa bodo prejeli denarne nagrade. Izbrana dela bodo razstavljena, vsa pa bodo tudi na ogled.

Namig za šolarje: Razmišljajte o temah, ki vas zanimajo, npr. kakšen vpliv imajo na življenje v EU in na vas sedaj ali v prihodnosti podnebne spremembe, begunska problematika, čedalje več starih oseb, diskriminacija, pametna orodja in tehnologija, digitalna varnost, sodobno kmetijstvo, medijska (ne)pismenost, obisk Evrope s časovnim strojem …

Literarni natečaj za srednješolce:

Literarni natečaj je razpisan za koroške srednješolce na obeh straneh meje, saj želijo v duhu sosedskega dialoga Slovenije in Avstrije utrjevati obstoječe in ustvarjati nove vezi. Posamezni avtor lahko sodeluje z enim prispevkom, in sicer lahko izbira med esejem, pravljico ali kratko zgodbo. Sodelovanje v strokovni komisiji je potrdil dr. Karl Hren, direktor Mohorjeve družbe v Celovcu, ki bo poleg Barbare Žvirc, predsednice Kulturnega društva literatov Mežiške doline, Primoža Suhodolčana, priljubljenega otroškega in mladinskega pisatelja, Romane Lesjak, županje Občine Črne na Koroškem, in dr. Dejana Meha Savića, zaposlenega v Greepeace Srednja in Vzhodna Evropa, čez poletje ovrednotil prispele prispevke.

Na natečaju lahko sodelujejo dijakinje in dijaki, ki so v šolskem letu 2019/20 vpisani v srednjo šolo na Koroškem ali avstrijskem Koroškem.

Zbiranje se zaključi 26. junija 2020. Finančne nagrade bodo podeljene na zaključni prireditvi v okviru Sušnikovih dni, ki jih pripravljajo v sodelovanju s Kulturnim društvom Mohorjan na Prevaljah. 13. novembra, bo zmagovalno delo javno prebrano, potekala pa bo tudi okrogla miza na temo prihodnosti Evrope.

“Namig: Razmišljajte o temah, ki vas zanimajo, npr. podnebne spremembe, begunska problematika, starajoča se Evropa, diskriminacija, pametno zdravje, digitalna varnost, sodobno kmetijstvo, medijska (ne)pismenost …”

VIR: Europe Direct Koroška

Dogodki