Kaj vse prinaša peti protikoronski paket?

Vlada je na torkovi dopisni seji dokončno potrdila predlog petega protikoronskga zakona. Gre za sveženj ukrepov, ki zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture, so sporočili pozno zvečer.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, katerega nosilec je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Vlada je v splošnem besedilo zakona potrdila že minulo sredo, a je bil zakon nato še nekaj dni odprt za manjše popravke. Besedilo je prejšnji teden že predstavil minister za delo Janez Cigler Kralj.

Zakonski predlog podaljšuje nekatere že znane ukrepe. Med ključnimi je podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo na domu za vse panoge do konca leta, pri čemer je minister pred tednom dni omenil, da zakonski predlog vsebuje tudi možnost podaljšanja do sredine 2021 z vladnim sklepom, če bo treba. Je pa pri tem vlada predvidela zaostritev vstopnega pogoja. Trenutno je ta pogoj pri več kot 10-odstotnem upadu, po novem pa vsaj 20-odstotni upad prometa glede na 2019. Prvotno je bila mišljena zaostritev na vsaj 30-odstotni padec, a je potem vlada to v zadnjih dneh nekoliko omilila.

Za delodajalce se podaljšuje tudi možnost povračila nadomestila plače, ki jih je izplačal zaradi odsotnosti z dela zaradi odrejene karantene. Dodatno pa se jih razbremenjuje z možnostjo povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi varstva otroka, ki je v karanteni.

Predlog zakona za zaposlene podaljšuje ukrep 100-odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Od 1. septembra 2020 pa bo mogoče uveljavljati 80-odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi karantene otroka do vključno 5. razreda osnovne šole. V predlogu je, kot je prejšnji teden povedal minister, predvideno še povračilo samozaposlenim za čas karantene v višini 250 evrov.

Za samozaposlene in mikropodjetja se s 1. oktobrom spet uvaja ukrep mesečnega temeljnega dohodka in delnega povračila izgube dohodka, ki je bil v veljavi v času razglašene epidemije. Cigler Kralj je prejšnji teden pojasnil, da gre za 1100 evrov, od tega je 700 evrov nadomestilo izgube prihodka in 400 evrov za plačilo prispevkov. Če država samozaposlenemu krije prispevke, bo tako ta temeljni dohodek 700 evrov.

S ciljem skrbi za ranljive skupine predlog zakona vključuje številne ukrepe, pomembne z vidika preprečevanja širjenja in omejevanja okužb. V domovih za starejše in pri ostalih izvajalcih socialno varstvenih storitev in zdravstvenih dejavnosti se omogoča začasna razporeditev zaposlenih, uvajajo se novi dodatki k plači.

Predlog tako ustvarja pravno podlago za začasno prerazporeditev zaposlenih, če pride do potrebe zaradi izbruha okužbe. Predvidena je uvedba dodatka za neposredno delo v sivih ali rdečih conah v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Za zagotavljanje finančne vzdržnosti domov za starejše se med drugim uvajata ukrepa financiranja zaščitne opreme za izvajanje ukrepov omejevanja okužbe in kritja stroška izpada prihodkov zaradi nezasedenih zmogljivosti.

Na področju zdravstva se uvaja možnost koriščenja odsotnosti od dela do treh delovnih dni zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Minister je prejšnji teden dejal, da bo takšnih dni na leto maksimalno devet. Poenostavlja se še postopek izdaje karantenske odločbe.

Med ključnimi ukrepi je tudi rešitev za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, in sicer tako, da se odpre možnost financiranja iz zdravstvene blagajne vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost, torej tudi zasebnim. To v delu javnosti buri duhove.

Na področju vzgoje in izobraževanja je med drugim zagotovljeno financiranje zaščitne opreme in sredstev za razkuženje prostorov, oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene, pravna podlaga za ureditev vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo idr.

Na področju infrastrukture se bo izvajalcem občasnih prevozov zagotovilo nadomestilo stroškov, ki so jih imeli od začetka epidemije do 11. maja, saj takrat niso mogli opravljati prevozov. Predvideno je tudi, da bodo lahko uveljavljali stroške za zaščitno opremo in razkuževanje vozil.

Na področju izvrševanja kazenskih sankcij je, sodeč iz besedila predloga iz prejšnjega tedna, predvidena možnost prekinitve prestajanje kazni zapora obsojencu, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa in če ne obstajajo varnostni zadržki. Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora pa bo lahko letos z namenom preprečitve širjenja epidemije predčasno odpustil obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni, torej tri mesece prej kot po veljavni zakonodaji.

Nenazadnje pa naj bi s sprejemom zakona pristojnost za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po zakonu o nalezljivih boleznih podelili tudi policiji in občinskemu redarstvu in tako razbremenili zdravstveno inšpekcijo.