Izgradnja čistilne naprave na Prevaljah

prevalje

Na Prevaljah je predvidena gradnja zaprte čistilne naprave. Centralna čistilna naprava bo namenjena čiščenju komunalne odpadne vode naselij Prevalje in Leše ter preostalih krajev občine, ki so ali pa še bodo imele male čistilne naprave. Očiščena odpadna voda se bo po čiščenju na čistilni napravi Prevalje stekala v reko Mežo.

Predvidena je gradnja zaprte čistilne naprave s tehnologijo SBR s simultano aerobno stabilizacijo za 7.000 PE. Tehnologija SBR bo uporabljena v dveh pokritih bazenih, vsi postopki pa bodo avtomatizirani. Predvidena sta pokritje vseh bazenov z AB-ploščo (z revizijskimi odprtinami iz poliestrskih plošč) ter filtracija celotne količine zraka tehnoloških prostorov v objektu in bazenov na fizikalno-kemičnem filtru, so pojasnili na prevaljski občini.

Za vse objekte na območju občine, ki ne bodo priključeni na javno kanalizacijo, se bo na čistilni napravi prevzemalo komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav ter opravljalo praznjenje greznic in odvoz blata. Območje čistilne naprave bo zasajeno z drevesi in ustrezno pozelenjeno, s tem pa bo občanom zagotovljeno, da se bo čistilna naprava čim bolj učinkovito vključila v urbano okolje.

Na občini so še pojasnili, da so imeli v razpisni dokumentaciji zelo ostro zahtevo glede smradu, ki je običajno v javnih naročilih za čistilne naprave ni. S tem so postavili kriterij, ki ga mora izvajalec pri izvedbi upoštevati in tako zagotoviti, da do smradu pri obratovanju naprave v okolje ne bo prihajalo. Vsi prostori bodo zaprtega tipa, znotraj le-teh pa bodo vsi, ki so potencialni izvor smradu, odsesovani. Odsesan zrak se bo vodil v okolico preko kemično-fizikalnega filtra, katerega funkcija je zmanjševanje ravni neprijetnih vonjav na dopustno mejo. Zaradi preprečevanja emisij smradu v okolje bodo bazeni SBR ter zalogovnik blata pokriti.

 

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije