Inšpektorji marca v boj proti delu na črno

  • Pixabay

S 1. marcem se v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričenja vseevropska kampanja imenovana ”Prednosti prijavljenega dela”(Benefits of declared work). V Sloveniji bo kampanjo med drugim zaznamoval akcijski teden nadzora inšpektorata za delo in Fursa.

Organizirana kampanja bo potekala do 31. maja 2020 v vseh članicah Evropske unije, z enotnim ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu.

Kampanjo, ki jo bodo v sodelovanju z drugimi državnimi organi preko družbenih omrežji in vladne spletne strani koordinirale strokovne službe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo v tednu od 16. do 20. marca 2020 med drugim zaznamoval tudi akcijski teden izvajanja skupnega nadzora Inšpektorata za delo RS in Finančne uprave RS. Kampanja bo potekala pod nosilnima sloganoma »Imej korist. Zasluži. Prijavi.« in »Pošteno delo, prednost za vse.«.

Med osrednjimi dogodki kampanje pri nas bo akcijski teden, izvajanja skupnega nadzora Inšpektorata RS za delo in Finančne uprave RS (Furs), ki bo potekal od 16. do 20. marca 2020.

Siva ekonomija, kamor sodita tudi delo in zaposlovanje na črno, je pojav, ki ga srečujemo v vseh državah, njeni negativni vplivi pa so občutni za celotno družbo. V različnem obsegu in v različni moči je prisotna v vseh fazah družbenega razvoja in v nobeni družbi ni obrobnega pomena. Njeni negativni vplivi so občutni tako za delodajalce in delojemalce kot tudi za državo, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost ljudi in okolja.

“Delo in zaposlovanje na črno vplivata prav na vse ljudi. Nekateri ne prispevajo ničesar v državne blagajne, iz katerih se financirajo socialne in druge storitve v javnem interesu (šolstvo, zdravstvo, porodniške, otroški dodatki ,…), zato moramo drugi prispevati toliko več, da se ohranjajo in vzdržujejo temelji socialne države. Vplačani prispevki, ki izhajajo iz prijavljenega dela, nam namreč zagotavljajo vrsto pravic. Praksa izkazuje, da posamezniki, ki se ujamejo v pasti neprijavljenega dela, dolgoročne negativne učinke običajno prepoznajo prepozno,” pojasnjujejo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo in na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

“Tudi z vidika gospodarstva sta delo in zaposlovanje na črno izredno problematična, saj povzročata nelojalno konkurenco na trgu. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost v skladu s predpisi, ne morejo konkurirati tistim, ki delajo na črno, saj lahko slednji ponudijo strankam bistveno nižje cene, ki niso obremenjene s prispevki in davki, hkrati pa potrošnikom ponujajo storitev brez garancije in brez zavarovanj,” še dodajajo.

“V zaposlitvi in delu na črno ni rešitve, vsaj ne take, ki bi posamezniku in družbi kot celoti prinašala koristi. Zato je pomembno vztrajati pri iskanju prijavljenega dela, na začetku mogoče tudi z različnimi manjšimi in kratkotrajnejšimi deli, katerih prihodnost je lahko optimistična,” so opozorili.

Vir: www.gov.si – Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila