Do podpore upravičenih približno 43.000 kmetijskih gospodarstev

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da se v okviru ukrepov za blaženje draginje hrane v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrsti projekt Finančno nadomestilo - repromaterial v kmetijstvu. S tem želi zmanjšati posledice dviga proizvodnih stroškov v primarni kmetijski proizvodnji. Do podpore bo upravičenih okoli 43.000 kmetijskih gospodarstev.

Kmetijski sektor se zaradi ruske agresije na Ukrajino sooča s hudimi posledicami, saj visoke cene energije in energentov vplivajo na povečanje proizvodnih stroškov, katerih posledica je tudi dvig cen repromateriala, predvsem gnojil, ki se porabijo za primarno kmetijsko proizvodnjo, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na podlagi podatkov o površinah iz zbirnih vlog za leto 2022 ministrstvo ocenjuje, da bo do podpore upravičenih okoli 43.000 kmetijskih gospodarstev, višina razpoložljivih finančnih sredstev za ta ukrep pa je 15 milijonov evrov.

Ocene Kmetijskega inštituta kažejo, da so se stroški pridelave pšenice povečali iz 578 evrov na hektar v letu 2021 na 937 evrov na hektar po začasnih podatkih za leto 2022. Podobne stopnje so zabeležene tudi pri ostalih poljščinah, nekoliko manj pa pri trajnih nasadih. Vzrok za to je predvsem rast cen gnojil, ki so se po velikih povišanjih že konec leta 2021 dodatno močno povišale še v letu 2022, so zapisali.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, je bil objavljen 22. julija, odločbe pa bodo upravičencem izdane najkasneje do 30. septembra, so še sporočili.