Search
Close this search box.

Dijaki morajo vlogo za Zoisovo štipendijo oddati do konca meseca

Izteka se razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024. Rok za prijavo za dijake, ki želijo prejemanje štipendije podaljšati, je 31. avgust, rok za tiste dijake, ki jo želijo pridobiti prvič, pa 8. september. Rok za študente, ki jo želijo pridobiti, je 9. oktober, 30. september pa za njeno podaljšanje.

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Poseben pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Vrednost razpisa je 3,5 milijona evrov, so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zoisova štipendija za dijaka znaša 142,18 evra na mesec, če se izobražuje v tujini, pa 284,35 evra mesečno. Študent prejme 165,87 evra na mesec oz. 331,75 evra, če se izobražuje v tujini. Poleg tega se lahko tako dijakom kot študentom dodeli tudi dodatek za bivanje, ki znaša 94,78 evra na mesec, ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 59,24 evra na mesec.

Vloga je na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu javnega štipendijskega sklada (Dunajska 20, 1000 Ljubljana), vsak dan v poslovnem času.

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov javnega štipendijskega sklada s pripisom “338. JR – Zoisova štipendija (novi)”. Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev Zoisove štipendije oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava, so dodali na ministrstvu.

Rok za oddajo vloge za dijaka, ki se prvič poteguje za pridobitev Zoisove štipendije, je 8. september, vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije pa morajo dijaki oddati do 31. avgusta.

Študenti, ki želijo pridobiti Zoisovo štipendijo, morajo vlogo oddati do 9. oktobra, vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije pa morajo študenti oddati do 30. septembra.

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovsko štipendijo – razen če slednja tega ne dovoljuje, štipendijo za deficitarne poklice in tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, izhaja iz spletne strani javnega štipendijskega sklada.

Izteka se razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024. Rok za prijavo za dijake, ki želijo prejemanje štipendije podaljšati, je 31. avgust, rok za tiste dijake, ki jo želijo pridobiti prvič, pa 8. september. Rok za študente, ki jo želijo pridobiti, je 9. oktober, 30. september pa za njeno podaljšanje.