Dijaki bodo s pisnim esejem iz maternega jezika začeli splošno maturo

Po prvomajskih praznikih se začne spomladanski rok splošne mature. Ta letos poteka na 84 srednjih šolah, prvič pa jo bo opravljalo 6.346 kandidatk in kandidatov.

Za dijake in dijakinje zaključnih letnikov srednjih šol se bo jutri začel spomladanski rok splošne mature. Ta letos poteka na 84 srednjih šolah, prvič jo bo opravljalo 6.346 kandidatk in kandidatov. Lansko leto je splošna matura potekala na 85 šolah in jo je prvič opravljalo 6.356 kandidatov.

V torek, 7. maja, bodo pisali prvo izpitno polo – maturitetni esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita sta se prijavila 6.702 kandidata oziroma kandidatki. Naslov letošnjega tematskega sklopa je Stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah, obvezni deli pa sta romana Francoski testament (Andrei Makine) in Angel pozabe (Maja Hoderlap).

Za pisanje eseja imajo dijakinje in dijaki na voljo 120 minut, ovrednoten pa je s 50 točkami; 30 jih je namenjenih ocenjevanju vsebine, preostale pa jeziku oziroma jezikovni pravilnosti, slogu in zgradbi.

Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo od 84 do 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 %.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika bodo dijakinje in dijaki pisali 29. maja. Takrat se prične tudi spomladanski rok poklicne mature.

Pisni izpiti iz tujih jezikov in matematike bodo na splošni maturi potekali junija. Iz tujih jezikov 1., 6., 11., 12. in 13. junija, iz matematike pa 8. junija. Med 30. majem in 14. junijem pa bodo potekali pisni izpiti iz izbirnih predmetov na splošni maturi.

Ustni maturitetni izpiti splošne in poklicne mature bodo na šolah potekali med 13. in 22. junijem. Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo letos opravljalo tudi 1.853 kandidatov (lani 1.814), ki so se prijavili k poklicni maturi oziroma so jo že opravili.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne in poklicne mature bodo kandidatke in kandidati seznanjeni v četrtek, 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom, od sedme ure zjutraj, omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, RIC

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije