Search
Close this search box.

Dars z novimi odločitvami o priznanju sposobnosti za dela na tretji razvojni osi

Dars je, potem ko so bili ugodeni zahtevki za revizije, ponovno odločal o priznanju usposobljenosti interesentom, ki so se prijavili za prva dela na tretji razvojni osi. Za gradnjo pri Gaberkah je zdaj v igri pet ponudb, prvotno so bile tri. Spremembe so tudi pri odločitvi o usposobljenosti za dela na odseku Novo mesto-Osredek.

Dars izvajalce prvih del na tretji razvojni osi izbira v dvofaznem postopku. V prvi fazi ugotavlja sposobnost prijaviteljev, ki se prijavijo za sodelovanje. Tisti, ki jim Dars sposobnost sodelovanja prizna, lahko nato v drugi fazi oddajo ponudbe s ceno, ki je odločilna pri izbiri. To pomeni, da lahko Dars v drugi fazi, ko do nje pride, izbranega izvajalca izbere razmeroma hitro.

A se je v obeh razpisih za izbiro izvajalcev prvih del tako na severnem kot na južnem delu tretje razvojne osi – objavljena sta bila konec julija lani – zataknilo v prvi fazi, saj so bile na odločitve Darsa v zvezi s priznanjem sposobnosti ponudnikom vložene pritožbe in ugodeni zahtevki za revizijo, kar je izbiro podaljšalo za več mesecev.

V ponovnem pregledu prijav po ugodenih revizijah je Dars ponudnike med drugim pozval k dopolnitvam prijav in v četrtek na portalu javnih naročil objavil odločitve, zoper katere je v osmih dneh možna pritožba.

Za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi, to je na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, je Dars lani prejel šest ponudb in konec novembra sposobnost sodelovanja priznal trem, pozneje pa izločil še skupno ponudbo družb I.CO.P, CVP, Nivo eko in Prohaus, ki pa je po reviziji prejela priznanje sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka.

Dodatno imajo sposobnost sodelovanja po revizijah priznane še prvotno izločene ponudba družbe Strabag in ponudba družbe Garnol, ki jo je ta oddala skupaj s podjetjema Markomark Nival in Hering. Poleg omenjenih so v igri za izbiro v drugi fazi še ponudba Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe ter ponudba družb Kolektor CPG, novomeške CGP in celjskega Voca, ki sta obe postali pravnomočni že v prvotnem postopku. Iz igre pa je bil že prvotno izločen Kostmann, ki se na odločitev ni pritožil.

Dars je po ugodenih zahtevkih za revizijo ponovno odločal tudi o priznanju usposobljenosti za dela na odseku Novo mesto-Osredek. Dars je gradnjo državne hitre ceste na tem odseku razdelili v dva sklopa.

Za prvi sklop, v katerem je predvidena gradnja mostu čez Krko, kolesarskega mostu ter viadukta, je Dars usposobljenost prvotno priznal petim od sedmih ponudb, po reviziji pa še dvema prvotno izločenima, in sicer skupni ponudbi družb T-2, Hering in Garnol ter ponudbi Strabaga. Hkrati pa je po reviziji, ki jo je sprožil CGP, v drugo izločil ponudbo skopskega Granita in sarajevskega Euro Asfalt, ki ji je prvotno priznal usposobljenost za sodelovanje.

V igri za dela v prvem sklopu ostajajo še prvotno priznane in pravnomočne ponudbe družb CGP, Kolektor Kolinga in Kolektor CPG, konzorcija družb I.CO.P, CVP in Prohaus ter Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe. V igri ostaja tudi ponudba turškega Cengiza, ki mu je Dars že prvotno priznal sposobnost, a je bila s strani družbe CGP vložena zahteva za revizijo, ki ji je Dars ugodil in v nadaljnjem postopku izločil Cengiz, a je po vnovični pritožbi, tokrat s strani Cengiza, in nato dopolnitvi Dars Cengizu priznal sposobnost sodelovanja v nadaljevanju postopka izbire izvajalca del za prvi sklop.

Enako kot pri prvem sklopu je CGP tudi pri prijavah za dela na drugem sklopu izpodbijal prvotno odločitev Darsa, da sposobnost prizna prijavljenima Cengizu in ločeno tudi ponudbi Granita in Euro Asfalta. Tudi tu se je nato zgodilo enako kot pri prvem sklopu.

Za dela na drugem sklopu, ki obsega gradnjo trase hitre ceste na odseku Novo mesto-Osredek s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda, so tako od sedmih ponudb zdaj v igri že prvotno pravnomočne ponudba družb CGP in Kolektor CPG, ponudba družb I.CO.P, CVP in Prohaus ter ponudba Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe. Po reviziji je možnost sodelovanja v drugi fazi postopka dobil še prvotno izločeni Strabag.

Od vseh sedmih prijavljenih ponudb za drugi sklop pa sta po reviziji izpadla ponudnika Granit in Euro Asfalt, ki sta nastopila skupaj, že prvotno pa je Dars izločil ponudbo družb T-2, Hering in Garnol, odločitev pa je postala pravnomočna že v prvotnem postopku.

Dogodki