Brezposelnost v gostinstvu podvojena, v pripravi poseben program

96021383_2891437444286454_2059540838244941824_n

Potem ko je število brezposelnih aprila medletno poskočilo za 20 odstotkov, je generalni direktor Zavoda RS za zaposlovanje Mitja Bobnar v pogovoru za STA opozoril, da je brezposelnost najbolj, za skoraj dvakrat, porasla v gostinstvu. Kot je dodal, je že v pripravi poseben program subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.

Bobnar je v pogovoru, ki ga bo STA v celoti objavila v soboto, med drugim spregovoril o različnih vidikih rasti brezposelnosti. Glede na dejavnost zadnjega delodajalca so na zavodu po njegovih besedah najbolj intenzivno rast na novo prijavljenih brezposelnih zabeležili v dejavnosti gostinstva. Število teh brezposelnih se je aprila v medletni primerjavi skoraj podvojilo.

PREBERITE TUDI: To so razlogi, da nekateri koroški gostinci niso odprli lokalov

Sledijo dejavnosti, kot so promet in skladiščenje, poslovanje z nepremičninami, trgovina ter predelovalne dejavnosti, je naštel in dodal, da je bil minuli mesec iz teh dejavnosti na letni ravni priliv brezposelnih večji za četrtino in več.

“Glede na zadnjo zaposlitev je letos manj brezposelnih le iz treh dejavnosti, in sicer iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti ter dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro,” je povedal sogovornik.

Po spolu po njegovih besedah narašča delež moških, ki so aprila predstavljali skoraj polovico brezposelnih. “Glede na starost je zlasti več brezposelnih med mlajšimi od 50 let, kar za 29 odstotkov. Občutno se je povečala brezposelnost v starostni skupini od 20 do 24 let, in sicer za 43 odstotkov, za več kot 30 odstotkov pa je porasla še brezposelnost v skupini od 40 do 44 let. Na drugi strani je število brezposelnih v starosti 50 let in več porasla za šest odstotkov”, je naštel Bobnar.

Glede na raven izobrazbe je bilo v aprilu v medletni primerjavi zlasti več brezposelnih s srednjo strokovno oz. splošno izobrazbo in srednjo poklicno izobrazbo. Prvih je bilo več za 24 odstotkov, drugih pa za 21 odstotkov. “Porast beležimo tudi pri brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo, in sicer za 18 odstotkov, najmanj, za 15 odstotkov, pa je poraslo število terciarno izobraženih,” je razkril generalni direktor zavoda.

Brezposelnost sicer narašča v vseh območnih službah zavoda. V aprilu je na mesečni ravni najbolj porasla v območnih službah Kranj in Koper, v obeh za prek 20 odstotkov, na letni ravni pa v območnih službah Kranj, Koper in Ptuj, povsod za več kot 30 odstotkov, je še spomnil.

Četudi je priliv brezposelnih velik in je način poslovanja zavoda zaradi epidemije spremenjen, bodo ustrezno poskrbeli za vse brezposelne, je zagotovil Bobnar. “Z vsakim posameznikom bomo dogovorili potrebne aktivnosti in poskušali čim bolj prilagoditi kanale obravnave željam in potrebam posameznikov,” je dodal.

Brezposelnim bodo pomagali tudi z aktivno politiko zaposlovanja. Zavod jim že sedaj pomaga s spodbudami za praktično usposabljanje in izobraževanje, je poudaril sogovornik, med programi pa omenil Delovni preizkus, Usposabljanje na delovnem mestu, Učne delavnice, Neformalne programe izobraževanja in Praktične programe za spodbujanje zaposlovanja. “V zadnja dva našteta programa se lahko vključujejo tudi osebe, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve,” je izpostavil.

Med spodbudami za zaposlovanje je v nadaljevanju naštel programe Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, Aktivni do upokojitve in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice. Poleg tega je po njegovih besedah v pripravi nov program aktivne politike zaposlovanja Spodbujanje ohranitve zaposlitev za krajši delovni čas v času premoščanja poslovne škode, nastale zaradi epidemije covida-19.

“Program bo namenjen podjetjem, ki bodo imela zaradi posledic epidemije zmanjšan obseg naročil in poslovanja. Namen je ohranitev delovnih mest in pomoč podjetjem pri premostitvi poslovne škode, nastale zaradi epidemije, s skrajševanjem delovnega časa zaposlenim, hkrati pa zagotovitev ekonomske in socialne varnosti zaposlenih,” je razložil.

Bobnar je povedal še, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v sodelovanju z zavodom izvaja program sofinanciranja vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela Pripravljeni na spremembe.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije