Search
Close this search box.

Barbarin sejem v Mežici letos na novi lokaciji

V soboto, 3. decembra 2022, bo v Mežici ponovno potekal Barbarin sejem, ki ga prirejajo v spomin na rudarsko tradicijo kraja ter v počastitev svete Barbare - zavetnice rudarjev.
Fotografija je simbolična

Barbarin sejem se bo tokrat odvijal na novi lokaciji, to je plato pred NARODNIM DOMOM, Trg 4. aprila 4, Mežica.

Na sejmu lahko sodelujete le v skladu z navodili in pogoji, ki so navedeni v prijavnici in veljajo kot pogodba, so sporočili organizatorji dogodka (TD Mežica, Občina Mežica in Komunala Mežica).

Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico in izjavo, ki ju pošljete:

  • po pošti na naslov: KOMUNALA MEŽICA d.o.o., Trg svobode 1, Mežica ali po
  • e-pošti na naslov: komunala@mezica.si 

Zadnji rok za prijavo je 25. 11. 2022. Prijave po tem datumu NE bodo več mogoče.

Cena prodajnega prostora znaša 15 €/tm. Za vse spodnje kategorije prodajalcev veljajo znižane cene, in sicer:

  • prodajalci, ki imajo sedež registriran na območju Občine Mežica: 8 €/tm
  • kmetje in društva, ki imajo sedež registriran na območju Občine Mežica: 6 €/tm
  • prodajalci, ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo za prodajo na tržnici: 8€/tm
  • nosilci certifikatov OZS (DUO – Rokodelstvo Art&Craft Slovenija): 6€/tm
  • razstavljavci, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV: brezplačno, vendar ne več kot 2 tm sejemske površine.

Sv. Barbara, ki goduje 4. decembra, je najbolj znana kot zavetnica rudarjev, sicer pa je tudi zavetnica železarjev, stolpov, kmetov, arhitektov, gradbenih delavcev, krovcev, zidarjev, livarjev zvonov, kovačev, kamnosekov, tesarjev, grobarjev, zvonarjev, klobučarjev, kuharjev, mesarjev, deklet, ujetnikov, topništva, trdnjav, gasilcev, umirajočih, za srečno zadnjo uro, proti ognju, neurju, proti vročici in kugi, priprošnjica v stiski.

V primeru, da se uveljavlja znižana cena prodajnega prostora, morate prijavnici priložiti dokumente, ki upravičujejo znižano plačilo. Plačilo se poravna preko računa, ki vam ga bo na podlagi izpolnjene prijavnice izdala Komunala Mežica, d.o.o. in sicer na v prijavnici naveden naslov. Potrdilo o plačilu je pogoj za pridobitev soglasja za prodajo blaga.

Organizator (bo preko Komunalnega podjetja Mežica omogočil najem stojnic. Ker bo prodajni prostor tokrat poenoten z enakimi stojnicami, svoje mize oz. stojnice ne bo mogoče imeti. Cena najema stojnice znaša 15€. Te bodo brezplačne za vsa društva, ki imajo sedež na območju občine Mežica, ter za vse razstavljalce, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV …

S poslano, točno in popolno izpolnjeno prijavnico imate rezervirano prodajno mesto. Razporeditev bo možna na dan sejma, med 7. in 8. uro. Prosijo vas, da ob prihodu na sejem upoštevate navodila organizatorjev glede parkiranja in razvrstitve prodajnih mest. Natančno si preberite tudi navodila, ki so navedena na prijavnici, na zadnji strani.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 82 79 362 – od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 15.00 ter ob petkih med 8.00 in 13.00 (Vesna Trdina). Sejem bo ob vsakem vremenu. Več informacij najdete TUKAJ.

Dogodki

V soboto, 3. decembra 2022, bo v Mežici ponovno potekal Barbarin sejem, ki ga prirejajo v spomin na rudarsko tradicijo kraja ter v počastitev svete Barbare - zavetnice rudarjev.