Zaradi podkupnin pri občinskih gradbenih poslih ovadili 14 fizičnih in šest pravnih oseb

Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve 22 kaznivih dejanj s področja korupcije na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 14 fizičnih in šest pravnih oseb. Vpleteni so povezani z izvajanjem gradbenih storitev v dveh občinah na celjskem območju. Policisti ocenjujejo, da je nastala velika premoženjska škoda.

Policisti so s preiskovanjem kaznivih dejanj začeli v letu 2019, pri tem pa izvedli več kot sto posameznih preiskovalnih dejanj, pri zbiranju dokazov pa so poleg klasičnih preiskovalnih metod uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe, so po današnji novinarski konferenci sporočili s PU Celje.

Med drugim so, kot so navedli, zbrali zadostno število dokazov zoper štiri javne uslužbence, zaposlene na dveh občinah na celjskem območju, ki so od leta 2015 dalje zlorabljali svoj položaj in so v postopkih izvedbe javnega naročanja od ponudnikov gradbenih storitev zahtevali oz. sprejemali denarne nagrade, darila in druge koristi.

Ob tem so uslužbenci, ki so pripravljali razpisno dokumentacijo oz. vodili postopke javnega naročanja, po navedbah policistov med drugim vplivali na izbiro ponudnika na način, da so prilagodili razpisne pogoje oz. na različne druge načine privilegirali posamezne ponudnike, nekateri pa so tudi med sabo sodelovali, tako da so si izmenjali več kot sto konkurenčnih ponudb.

Ervin Stojnšek in Damijan Knavs

S korupcijskimi kaznivimi dejanji so osumljenci zase ali za druge osebe pridobivali protipravno premoženjsko korist in posledično tudi povzročali veliko premoženjsko škodo občinskim blagajnam in državnemu proračunu oz. porabnikom javnih sredstev.

A, kot so dodali na PU Celje, je realno vrednost zelo težko oceniti, saj je z omenjenimi dejanji nastajala škoda tudi posredno, ko se je dvigala realna vrednost za opravljanje gradbenih storitev.

V policiji ob tem poudarjajo, da je preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj ena od temeljnih prioritet policijskega dela. Pri tem je ves čas izziv “učinkovitost pri identifikaciji pojavnih oblik in področij korupcijske kriminalitete tako v javnem kot zasebnem sektorju ter njeno preiskovanje, saj običajno po storitvi korupcijskih kaznivih dejanj ni materialnih dokazov ali pa so zelo redki”.

Zato je bila policija pri utemeljevanju sumov storitve teh kaznivih dejanj v preteklem obdobju praviloma najbolj uspešna, kadar je pri preiskovanju uporabila prikrite preiskovalne ukrepe, so navedli.

Eno od področij, kjer so korupcijska tveganja velika, je prav področje javnega naročanja, sicer pa policija svoje aktivnosti na področju odkrivanja in preiskovanja korupcije usmerja tudi na druga, bolj izpostavljena področja, kot so uradna dolžnost in javna pooblastila, zdravstvo, bančništvo in zaščita finančnih interesov države in EU.

Lani je bilo v Sloveniji število obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj nad desetletnim povprečjem, ki je okoli 130, saj je policija vložila kazenske ovadbe in poročila v njihovo dopolnitev za 178 kaznivih dejanj korupcijske kriminalitete.

V zadnjih petih letih so med korupcijskimi kaznivimi dejanji prevladovala kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila.

Letos je policija do sedaj na področju odkrivanja in preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj obravnavala in na državna tožilstva poslala kazenske ovadbe za 67 korupcijskih kaznivih dejanj, za katere so bile osumljene 104 fizične osebe. V teku pa je še vedno več drugih predkazenskih postopkov.

Ob tem je policija aktivna tudi na področju medinstitucionalnega sodelovanja z različnimi državnimi organi. Med drugim je v pripravi nov sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije med policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije, ki bo predvidoma podpisan konec septembra, so še dodali na PU Celje.

Dogodki