Search
Close this search box.

Petina slovenskih mladostnikov že poskusila konopljo, nekateri tudi ekstazi in kokain

Po podatkih raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC 2018) je že kdaj v življenju poskusila konopljo petina (20,6 %) mladostnikov v starosti 15 let in nekaj manj kot polovica (42,5 %) 17-letnikov.

Pri obeh starostih je višji odstotek fantov kot deklet že poskusil konopljo, in sicer 21,7 % 15-letnih fantov in 19,5 % 15-letnih deklet ter kar 44,5 % 17-letnih fantov in 40,5 % 17-letnih deklet. Približno 4 % 17-letnikov je poročalo o dnevni uporabi konoplje.

Približno 4 % 17-letnikov je poročalo tudi o uporabi ekstazija (4,6 %), kokaina (4,1 %) in zdravil (4,4 %). Podatki raziskave opozarjajo tudi na precejšnjo dostopnost konoplje, saj je polovica (49 %) 15-letnikov in približno dve tretjini (63 %) 17-letnikov ocenilo, da lahko pridejo v naslednjih 24 urah do konoplje lahko ali zelo lahko.

Rešitev? Dobro načrtovani preventivni ukrepi

Glede na podatke o razširjenosti uporabe psihoaktivnih snovi (PAS) in precejšnji dostopnosti PAS med mladostniki, bi bilo nujno krepiti različne preventivne aktivnosti, s pomočjo katerih po eni strani pri mladostnikih krepimo različne socialne, čustvene in vedenjske veščine, ki mladostnikom pripomorejo k sprejemanju zdravih in varnih odločitev. Po drugi strani pa tudi preventivne programe, kot je npr. hitra intervencija, s pomočjo katerih mladostniku pomagamo ob zaznavi težav.

Hkrati so nujni tudi ukrepi za zmanjševanje dostopnosti. Da so dobro načrtovani preventivni ukrepi lahko izredno uspešni, priča Islandija, kjer so uspeli precej znižati odstotek mladostnikov, ki uporabljajo PAS.

Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravlja 13. nacionalno konferenco ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, ki bo 6. novembra 2019 v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu.

Tokratna konferenca bo naslavljala dve zelo pomembni vsebini za razumevanje vzrokov zasvojenosti, in sicer obremenjujoče izkušnje v otroštvu v povezavi z zasvojenostjo v odraslosti in razvoj, rast in zorenje možganov ter razvoj zasvojenosti.

Besedilo: NIJZ

Dogodki