Prve karantenske odločbe izdali že kmalu po polnoči

Opolnoči so se policistom na štirih mejnih prehodih s Hrvaško in enem z Madžarsko pridružili strokovni delavci z ministrstva za zdravje, ki od danes že na meji izdajajo karantenske odločbe. Na Jelšanah so prve odločbe izdali že kmalu po polnoči, sicer pa za zdaj z mejnih prehodov o posebnostih zaradi izdajanja odločb ne poročajo.

Po novem režimu na mejah, ki je začel veljati opolnoči, se lahko Slovenci, ki so bivali na Hrvaškem, vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so bili na Hrvaškem, četudi ta država od danes ni več na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav, ampak je zdrsnila na rumenega. Če pa Slovenci prihajajo iz katere od držav z rdečega seznama, pa je zanje odrejena karantena.

Ta velja tudi za državljane drugih držav, izjema za vstop v Slovenijo brez karantene veljal le za tiste osebe, ki imajo rezervacijo nočitve v Sloveniji – če prihajajo iz držav, ki so bile v času ureditve te rezervacije še na zelenem seznamu, in če predložijo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Karantenske odločbe pristojni izdajajo na štirih mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer na Gruškovju, Obrežju, Metliki in Jelšanah, v Pincah na meji z Madžarsko ter na brniškem letališču. Na te mejne prehode je ministrstvo opolnoči poslalo strokovne sodelavce, ki imajo pristojnost izdajati odločbe.

Tako sta bili denimo na mejnem prehodu Jelšane dve odločbi izdani takoj po polnoči, in sicer je šlo za državljane BiH s stalnim prebivališčem pri nas, ki so se vračali iz domovine. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, so sicer na mejnem prehodu Jelšane odprli dodatno kolono. Trenutno je čakalna doba za vstop v Slovenijo tam do eno uro, na drugih mejnih prehodih, kjer izdajajo karantenske odločbe, po podatkih prometnoinformacijskega centra trenutno ni daljših čakalnih dob.

Ob tem so na koprski policijski upravi navedli, da so zastoji v tem letnem času in še posebej ob koncih tedna na mejnih prehodih pričakovani, tako da so ekipe okrepljene že zaradi tega, neodvisno od karantenskih odločb.

Tako kot z Jelšan o posebnostih zaradi izdajanja karantenskih odločb ne poročajo niti z mejnih prehodov Obrežje in Metlika niti z ministrstva za zdravje. Kot so navedli na ministrstvu, zadeve tečejo nemoteno, tudi ne opažajo nobenih pritožb prišlekov. Prav tako pa še ne razpolagajo s številom doslej izdanih karantenskih odločb.

Da so potniki dobro pripravljeni in imajo ustrezna potrdila, ugotavljajo tudi na koprski policijski upravi. Dokazila, v katerih državah so bivali, izkazujejo pri vstopu v državo, prav tako pa morajo imeti potrdila pri odhodih na Hrvaško zaradi postopkov hrvaške policije. Zaradi teh ukrepov se čakanje na meji podaljša tudi pri izstopanju iz države.

Trenutno so najdaljše čakalne dobe za izstop iz države po podatkih prometnoinformacijskega centra na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje, Sečovlje in Zgornji Leskovec, kjer vozila čakajo eno do dve uri. Več kot pol ure čakajo tudi na prehodih Sočerga, Starod, Dobovec in Jelšane.

Na mejnih prehodih Obrežje in Metlika, ki sodita pod novomeško policijsko upravo in na katerih pristojni prav tako izdajajo karantenske odločbe, za zdaj o čakalnih dobah ne poročajo. Kot so pojasnili na policijski upravi, je sicer na Obrežju več tujcev, v Metliki in Vinici pa več slovenskih državljanov.

Ob prehodih meje ima policija diskrecijsko pravico, da presodi, ali so predložena potrdila verodostojna ali pa skuša nekdo izigrati pravila, in mu v tem primeru odredijo karanteno. Za dokazila štejejo denimo račun plačila namestitve, turistične takse, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila.

Kdor dokazil nima ali jih policija oceni za neverodostojna, ga policisti napotijo k strokovnim sodelavcem ministrstva za zdravje, ki so jim na mejnih prehodih praviloma zagotovili tudi prostore za delo. Ti spišejo in vročijo karantensko odločbo. Če nekdo, za katerega velja obvezna karantena, pride na kakšen drug prehod, ga preusmerijo na prehod, namenjen izdajanju karantenskih odločb.