Search
Close this search box.

Podpisana pogodba za izgradnjo vodovoda v Mislinji: Občina korak bližje k izboljšanju oskrbe s pitno vodo

Danes je na občini Mislinja župan Bojan Borovnik podpisal pogodbo z direktorjem VOC Celje d.o.o. g. Iztokom Černošo za izgradnjo vodovoda v Mislinji.

Občina Mislinja bo s pomočjo evropskih sredstev za okrevanje in odpornost zgradila učinkovit sistem upravljanja s pitno vodo in zagotovila izboljšan dostop do pitne vode na vodooskrbnem sistemu Mislinja.
Dela se bodo pričela predvidoma po 1. majskih praznikih, so sporočili iz Občine Mislinja.

Projekt ima odobrena sredstva na podlagi javnega razpisa št. 35500-8/2022-2550, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev , iz mehanizma: Načrt za okrevanje in odpornost.
V okviru projekta se bo zagotovil učinkovit sistem upravljanja s pitno vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšanje dostopa do pitne vode na VS Mislinja ID1407. Zgradilo in hidravlično izboljšal se bo dele vodovodnega sistema Mislinja, ki oskrbuje pod 5.000 prebivalcev na območju poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo.
Obnovilo se bo vodovod v dolžini 2445 m ter zgradilo 985 m novega vodovoda (obnova vodovodnega sistema Mislinja, 2445m ter gradnja novega vodovoda nad žago Cemprin, 985m).

Namen projekta je gradnja novega in hidravlično izboljšanega sistema oz. dela sistema oskrbe s pitno vodo, s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki po ID vodovodov oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Investitor bo ob zaključku investicije zagotovil povečanje energetske učinkovitosti sistema oz. dela sistema oskrbe s pitno vodo, in sicer: – pri oskrbi z manj kot 5.000 prebivalcev bo zagotovljena povprečna porabo energije pod 0,5 kWh/m3 pitne vode.

Hkrati zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda) ter izboljšati dostop do pitne vode; izgraditi nov oz. hidravlično izboljšan vodovodni sistem na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar ta še ni zagotovljena na območjih, ki po ID vodovodov oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev.

Investicija bo zaključena do leta 2025.

Vir: Občina Mislinja

Danes je na občini Mislinja župan Bojan Borovnik podpisal pogodbo z direktorjem VOC Celje d.o.o. g. Iztokom Černošo za izgradnjo vodovoda v Mislinji.