Search
Close this search box.

NLB bo postala tretja največja banka v Srbiji

Nova Ljubljanska banka d.d. je z Republiko Srbijo sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup 83,23-odstotnega navadnega lastniškega deleža Komercijalne banke a.d. Beograd (v nadaljevanju KB). Zaključek transakcije je predviden v četrtem kvartalu 2020 in je odvisen od pridobitve soglasij regulatorjev, med drugim Evropske centralne banke, Banke Slovenije in Narodne Banke Srbije.

Cena za nakup 83,23-odstotnega deleža znaša 387 milijonov evrov (v nadaljevanju nakupna cena) in bo ob zaključku transakcije plačana v gotovini. V skladu s pravili o privatizaciji srbskih bank NLB ni zavezana k izdaji obvezne ponudbe za odkup manjšinskih deležev v KB.

Nakupna cena pomeni vrednost 465 milijonov evrov za 100 odstotkov navadnega delniškega kapitala banke, kar predstavlja večkratnik v vrednosti 0,77 x konsolidiranega lastniškega kapitala KB po MSRP na dan 30. junij 2019 in večkratnik v vrednosti približno 6x ocenjenega dobička za leto 2019. Nakupna cena bo povišana z 2-odstotno letno obrestno mero v obdobju med 1. januarjem 2020 in zaključkom transakcije, pri čemer bo NLB v omenjenem obdobju upravičena do dobička KB (locked-box).

Po pridobitvi soglasja Narodne Banke Srbije bodo pred zaključkom transakcije izplačane že potrjene a neizplačane dividende in nagrade zaposlenim za prejšnja poslovna leta. Ta sredstva so že zagotovljena v finančnih izkazih KB, pripravljenih v skladu z MSRP. Delničarji KB bodo prav tako pred zaključkom transakcije prejeli dividendo v vrednosti 50 % neto dobička za leto 2019, a največ do 38 milijonov evrov.

Predsednik uprave NLB d.d. Blaž Brodnjak je ob tem povedal: »Prevzem Komercijalne banke predstavlja še en nadvse pomemben mejnik v razvoju NLB po uspešnem zaključku privatizacijskega postopka NLB leta 2019. Krepitev naše prisotnosti v Srbiji, največjem od naših strateških tujih trgov, na nadzorovan način, ki povečuje vrednost, je za NLB Skupino ključna strateška prioriteta. Kot posledica transakcije se bo tržni delež NLB v Srbiji povečal na več kot 12,1 % glede na bilančno vsoto, s tem pa bo NLB postala tretja največja bančna skupina v državi z edinstvenim položajem ene od vodilnih bank na vseh trgih, kjer je Skupina prisotna. Obseg poslovanja NLB v Srbiji bo daleč največji izven Slovenije, to pa še poudarja pomen zadevne transakcije za sistemsko finančno ustanovo v regiji. Navdušeni smo bili tako nad kakovostjo kot nad potencialom franšize Komercijalne banke in bi radi pohvalili predanost Republike Srbije zelo transparentnemu in profesionalnemu postopku privatizacije. NLB si bo prizadevala za nadaljnji razvoj banke ter z osredotočanjem na potrebe in izkušnje strank izkoriščala njen precejšnji potencial na trgu. Tako se torej veselimo, da bomo vse deležnike Komercijalne banke – še posebej njene zaposlene in stranke – pozdravili v NLB družini.«

NLB bo ves čas presegala skupno kapitalsko zahtevo in napotke iz drugega stebra (P2G) v vrednosti 15,25 %. Za izpolnjevanje te zahteve bodo uporabili že izdane kapitalske instrumente, ki še niso bili upoštevani (obveznice drugega reda v vrednosti 240 milijonov evrov), predvideno povečanje kapitala iz naslova zadržanih dobičkov in/ali uvedenih ukrepov za optimizacijo tvegane aktive, morebitno izdajo instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in vključitev neobvladujočih deležev.

NLB si prizadeva tudi za leto 2019 izplačati znatno dividendo, vendar je treba upoštevati, da bo čas izplačila sovpadal z izdajo soglasja regulatorjev ter izvedbo ukrepov za optimizacijo kapitala. NLB ohranja obstoječo dividendno politiko, ki ob doseganju ciljnega količnika kapitala (ki trenutno znaša 16,25 %, z morebitno spremembo zaradi za 50 bazičnih točk nižjih napotkov iz drugega stebra) predvideva delež izplačila dividend okoli 70 odstotkov.

Z omenjeno transakcijo bo NLB okrepila svojo prisotnost in osredotočenost na trgih JVE ter utrdila svoj položaj največje bančne skupine s sedežem v tej regiji. Srbija bo postala največja tuja odvisna družba NLB Skupine in bo prispevala okoli 24 odstotkov razširjenih sredstev. KB bo k obstoječemu poslovanju NLB v Srbiji dodala več kot 770.000 aktivnih strank na področju poslovanja s prebivalstvom in največjo mrežo poslovalnic v državi s kar 203 poslovalnicami. Odvisne družbe KB v Bosni in Hercegovini ter Črni gori bodo prav tako dopolnile obstoječo ponudbo NLB na teh trgih.

Finančni minister Vlade Republike Srbije Siniša Mali pa je dejal: »Zadovoljni smo z doseženo ceno. Država namerava sredstva pametno vložiti, še posebej v naložbeni načrt ‘Srbija 2025’, ki bo izboljšal kakovost življenja naših državljanov in omogočil nadaljnjo rast BDP-ja. Poslovanje Komercijalne banke je odlično, vendar se lahko še izboljša, in prepričan sem, da lahko to dosežemo s pomočjo novega strateškega partnerja. Prepričani smo, da je v primeru finančnih storitev na odprtem trgu zasebni lastnik lahko boljši lastnik kot država. NLB je resna banka z jasno strategijo in vizijo, hkrati pa je edina finančna ustanova v regiji, ki kotira na londonski borzi z globalnimi potrdili o lastništvu (GDR). Zelo smo zadovoljni s postopkom, ki smo ga transparentno in uspešno končali. Upamo, da bo transakcija končana v prihodnjih mesecih.«

Besedilo: NLB

Dogodki