JKP Radlje: Sprememba režima odvoza odpadkov zaradi praznika in večje okvare vozila

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča vse občane, ki so vključeni v redni odvoz gospodinjskih odpadkov, da se bo zaradi praznika: 8. februarja odvoz odpadkov izvajal z enodnevnim zamikom.

Na relacijah, kjer se odvoz odpadkov izvaja na vsakih 14 dni z dodatno rumeno vrečko, se bo odvoz odpadkov izvajal v popoldanskem času zaradi večje okvare smetarskega vozila, je navedeno na spletni strani JKP Radlje ob Dravi.

Vse občane naprošajo, da zabojnike – kante postavijo pravočasno na odjemna mesta in jih tam pustijo do opravljene storitve odvoza odpadkov.

Za razumevanje se zahvaljujejo.