Združenje kmetijskih zadrug K10+ v dvig kmetijske konkurenčnosti. Med ustanovnimi članicami tudi Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga

Deset kmetijskih in gozdarskih zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, je na današnji ustanovni skupščini Združenja kmetijskih zadrug K10+ v Podčetrtku postavilo pravne temelje za skupni nastop na nabavnih trgih. Za družinske kmetije in njihove zadruge želijo s tem ustvariti konkurenčnejše poslovno okolje, so sporočili po skupščini.

Zadruge želijo pri svojem osnovnem namenu oz. pospeševanju koristi svojih članov postati učinkovitejše ter razvijati gospodarsko ali družbeno dejavnost svojih članov, so dodali.

Za direktorja so danes imenovali direktorja Kmetijske zadruge Trebnje-Krka Stanka Tomšiča. Kot so dodali v sporočilu za javnost, je članstvo v gospodarsko interesnem združenju K10+ odprto tudi za preostale slovenske kmetijsko-gozdarske zadruge.

Sicer pa se je 10 kmetijsko-gozdarskih zadrug zavezalo, da si bodo ob upoštevanju konkurenčno-pravnih pravil s skupnim nastopom na nabavnih trgih repromateriala oz. v razmerju do dobaviteljev prizadevale doseči ugodnejše pogoje poslovanja, zlasti pri nabavnih cenah in doseganju boljših komercialnih pogojev blaga in storitev.

Kot je poudaril Tomšič, je namen ustanovitve združenja K10+ še močnejše povezovanje zadrug na področju nabave in morda v nadaljevanju tudi prodaje. Povezane bodo namreč pri dobaviteljih lahko močneje nastopale in suvereno zastopale svoja stališča.

Združenje bo delovalo po načelu enakovrednih partneric, ki odločitve praviloma sprejemajo s konsenzom, “pri čemer usklajevanje odločitev izhaja iz odprtega in iskrenega dialoga med članicami”, je še pojasnil Tomšič.

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa je ocenil, da je poslovno povezovanje zadrug, “zlasti v trenutnih razmerah izjemne rasti vhodnih stroškov v kmetijstvu in porušenih razmerij moči med deležniki v verigi vrednosti, ki se kaže s prerazporejanjem dobička na konec verige”, z vidika zniževanja stroškov pridelave in reje za člane in družinske kmetije izjemnega pomena.

“Ambicija za prihodnost mora biti aktivno sodelovanje na nivoju primarne kmetijske pridelave in na prodajnih trgih, vključno z razvojem maloprodajnih enot v primestnih in mestnih okoljih,” je še dejal Florjančič.

Ustanovne članice združenja K10+ so Kmetijska zadruga Šmarje, Kmetijska zadruga Šentjur, Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice, Kmečka zadruga Sevnica, Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, Kmetijska zadruga Izlake, Kmetijska zadruga Šaleška dolina, Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, Kmetijska zadruga Medvode in Kmetijsko gozdarska zadruga Litija.

Zadružna zveza Slovenije sicer združuje 60 kmetijsko-gozdarskih zadrug s skupaj več kot 13.200 družinskimi kmetijami, “ki na podeželju ustvarijo 2600 stabilnih delovnih mest”, so še zapisali pri novonastalem združenju.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije