Zaradi del na hidroelektrarni Vuhred več mesecev onemogočen prehod čez elektrarno

Dravske elektrarne Maribor so pričele zadnjo fazo sanacije krova jezovne pregrade na hidroelektrarni Vuhred skupaj s prenovo žerjavne proge. Celotna naložba je vredna skoraj dva milijona evrov, od tega zadnja faza skoraj 700.000 evrov. Zaradi del po 23. maju in predvidoma vse do sredine novembra ne bo možen prevoz čez elektrarno.

Krov jezovne zgradbe je streha elektrarne, ki služi kot zaščita celotne pregrade z vsemi pripadajočimi prostori pod njo in tako omogoča nemoteno obratovanje elektrarne. Obenem krov služi tudi kot most za tovorniški, potniški in peš promet, tirnice na krovu in portalni žerjav pa za transport vseh bremen in izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno obratovanje elektrarne.

Hidroelektrarna Vuhred je stara več kot 65 let, gradnja elektrarne se je namreč začela leta 1952, in zaradi zoba časa je pričel krov ob povečanih nalivih na vseh mostnih dilatacijah puščati tako močno, da je voda pronicala vse do veznega hodnika. Prav tako se je sama tirnica žerjavne proge v zimskem času zaradi dotrajanosti toliko deformirala, da je bil transport žerjava otežen.

Zaradi vsega naštetega so se pri Dravskih elektrarnah Maribor odločili, da opravijo celovito prenovo krova skupaj s prenovo žerjavne proge, so za STA pojasnili v Dravskih elektrarna Maribor.

Dela so se začela, zato po 23. maju letos ne bo več možen prevoz za potniški in tovorni promet čez elektrarno. Kot so Dravske elektrarne Maribor še navedle v obvestilu javnosti, ki je med drugim objavljeno na spletni strani Občine Podvelka, promet oz. prehod čez elektrarno ne bo možen ves čas prenove, to je po napovedih do 15. novembra letos.

“Sam prehod za pešce je na lastno odgovornost. Sploh pa ne bo možen v času brizganja hidroizolacije in v času betoniranja krova,” so še pojasnili pri Dravskih elektrarnah Maribor. V času del bo obvoz za promet možen po vzporedni asfaltni cesti med hidroelektrarno Vuhred in Vuhredom.

To pa ni edina letošnja naložba na hidroelektrarni Vuhred. V času remontnega obdobja, ki se vsako leto izvaja v zimskih mesecih, ko je hidrologija reke Drave najnižja, so v začetku letošnjega leta Dravske elektrarne Maribor pričele z remontom in sanacijo vibracijskega stanja še zadnjega generatorja na hidroelektrarni Vuhred, in sicer generatorja G1, dela pa so že končana.

Celotni projekt remontov oz. sanacij generatorjev je bil razdeljen v tri faze, tako da so od leta 2019 do letos opravili remonte vseh generatorjev na hidroelektrarnah Ožbalt in Vuhred, celotna naložba pa je bila vredna skoraj 1,2 milijona evrov.

Z letošnjim letom pa bodo Dravske elektrarne Maribor pričele tudi s prenovo t.i. sekundarnih sistemov na elektrarnah Dravograd, Vuzenica in Mariborski otok. Prenova bo trajala več let, zaključek je predviden konec leta 2025. Predmet prenove so vsi sistemi elektrarn, ki so namenjeni krmiljenju, regulaciji, vodenju in zaščiti proizvodnih naprav.

Ocenjena vrednost te naložbe v vse tri elektrarne je približno 22,3 milijonov evrov. Pogodbe z dobavitelji opreme in izvajalci so sklenjene, a obstaja povečano tveganje zamud pri dobavi opreme zaradi znanih težav pri izdelavi in dobavi elektronskih komponent iz Azije, so še pojasnili v Dravskih elektrarnah Maribor.