Search
Close this search box.

Zapora cest zaradi zimsko spomladanske odjuge v nekaterih koroških občinah

V koroških občinah veljajo prepovedi vožnje po občinskih javnih in gozdnih cest zaradi odjuge.

Črna na Koroškem

Občina Črna na Koroškem je izdala sklep o začasni prepovedi prometa za tovorna vozila na občinskih lokalnih in javnih poteh ter gozdnih cestah v občini Črna na Koroškem.

Zaradi višjih temperatur, odjuge in zaradi utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na zavarovanje cest in varnosti prometa na njej razglašajo začasno prepoved vožnje za tovorni promet na občinskih lokalnih in javnih poteh ter na gozdnih cestah v občini Črna na Koroškem.

Začasna prepoved velja od 13. 2. 2024 do preklica.

Ravne na Koroškem

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d. o. o. obvešča uporabnike makadamskih cest v Občini Ravne na Koroškem, da se zaradi odjuge prepoveduje vožnja s tovornimi vozili po občinskih makadamskih cestah.

Omejitev uporabe cest velja do preklica.

Dravograd

Občina Dravograd obvešča občanke in občane občine Dravograd ter druge uporabnike občinskih cest v občini, da zaradi spomladanske odjuge razglaša začasno omejitev tovornega prometa na vseh občinskih asfaltnih in makadamskih cestah in sicer od 15. 2. 2024 do 15. 3. 2024.

Prepoved bo označena s prometnimi znaki 2207 »Prepovedan promet za tovorna vozila ali skupine vozil«.

Navedene omejitve ne veljajo za vozila rednega javnega potniškega prometa, za komunalna vozila, za vozila rednega vzdrževanja cest, za izvajalce šolskih prevozov, za vsa vozila na intervencijski vožnji in za vozila, ki redno prevažajo živali (klavnica Otiški Vrh) in kmetijske proizvode (odvoz mleka).

Muta

Občina Muta obvešča vse uporabnike občinskih cest, da zaradi višjih temperatur, odjuge in razmočenosti terena velja na območju Občine Muta začasna prepoved vožnje za vozila, katerih osna obremenitev presega 4t.

Začasna prepoved velja od četrtka, 8. 2. 2024, do preklica, na vseh občinskih javnih cestah ter na gozdnih cestah v Občini Muta, ki so označene z ustrezno prometno signalizacijo.

Prepoved ne velja za komunalna in intervencijska vozila, vozila za prevoz mleka in vozila, ki izvajajo redno vzdrževanje cest.

Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi vas obvešča, da zaradi odjuge in razmočenosti cestišč od 9. 2. 2024 do preklica velja na občinskih in gozdnih makadamskih cestah prepoved tovornega prometa, ki presegajo 7,5 t skupne teže. Prepoved bo označena s prometno signalizacijo.

Prepoved ne velja za komunalna in intervencijska vozila, vozila za prevoz mleka (vsi prevozi povezani s pridelavo mleka) in vozila, ki vršijo redno vzdrževanje cest.

Vuzenica

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča, da je zaradi otoplitve in precejšnje razmočenosti terena, prepovedana vožnja tovornih vozil na makadamskih lokalnih cestah, javnih poteh in gozdnih cestah, ki presegajo osno obremenitev 4 ton, oz. 6 ton na asfaltnih cestah, v času od 00.00 zjutraj do 24. ure zvečer.

Prepoved vožnje velja od 9. 2. 2024 in traja vse dokler bodo to narekovale vremenske razmere.

Proti kršiteljem bodo uvedeni ustrezni ukrepi.

Podvelka

Iz Občine Podvelka obveščajo, da velja začasna prepoved uporabe vseh občinskih cest za vsa tovorna vozila in skupine vozil, katera osna obremenitev presega 4 tone zaradi vremenskih razmer v času odjuge.  

Prepoved velja od 9. februarja 2024 do preklica.

Ribnica na Pohorju

Občina Ribnica na Pohorju obvešča vse uporabnike javnih cest, da je zaradi otoplitve in precejšnje razmočenosti terena prepovedana vožnja tovornih vozil na makadamskih lokalnih cestah, javnih poteh in gozdnih cestah, ki presegajo osno obremenitev 4 ton, oz. 6 ton na asfaltnih cestah, v času od 0.00 ure zjutraj do 24.00 ure zvečer.

Prepoved vožnje velja takoj in traja vse dokler bodo to narekovale vremenske razmere, o čemer bodo uporabniki ponovno obveščeni.

Prepoved ne velja za komunalna in intervencijska vozila, vozila za prevoz mleka (vsi prevozi povezani s predelavo mleka) in vozila, ki izvajajo redno vzdrževanje cest.

Proti kršiteljem tega obvestila bodo uvedeni ustrezni ukrepi.

Slovenj Gradec

Iz Mestne občine Slovenje Gradec obveščajo uporabnike lokalnih in gozdnih cest, da zaradi odjuge in razmočenosti velja začasna prepoved tovornega prometa težja od 7,5 t skupne mase na vseh občinskih in gozdnih cestah, kjer je označeno z ustrezno prometno signalizacijo.

Vse udeležence v prometu pozivajo k strpnosti ter previdnosti in se zahvaljujejo za razumevanje.

Mislinja

Občina Mislinja obvešča vse uporabnike občinskih javnih in gozdnih cest, da se zaradi  višjih dnevnih temperatur in razmočenosti  pojavljajo pri vožnjah s tovornimi vozili z večjo osno obremenitvijo na makadamskih cestah poškodbe, posledica katerih je uničenje cestnega ustroja vozišča.

Zato do preklica velja začasna splošna prepoved vožnje vozil, katerih osna obremenitev presega 6 ton, na vseh občinskih javnih in gozdnih cestah na območju Občine Mislinja.

Vse morebitne kršitelje opozarjajo, da bo pristojna inšpekcijska služba in policija izvajala v tem času poostren nadzor za vse, ki bodo kazensko ter materialno odgovarjali v primeru povzročitve škode.

Informacije v zvezi z omejitvijo vožnje lahko dobite v upravi Občine Mislinja na telefon 02 88 57 342  ali krajevni enoti Zavoda za Gozdove RS v Mislinji po telefonu na številko 02 88 55 882.

Dogodki

V koroških občinah veljajo prepovedi vožnje po občinskih javnih in gozdnih cest zaradi odjuge.