Search
Close this search box.

Zaključuje se prenova telovadnice v Vuzenici

Otroci v Vuzenici bodo septembra zagotovo še z večjim veseljem prestopili prag šole in vrtca, saj se prav v tem mesecu zaključuje obnova telovadnice ter potekajo vzdrževalna ter obnovitvena dela v vrtcu.

V telovadnici so zazidali stranske niše, namestili lesene akustične stenske obloge, namestili mehko zaščito steno, namestili nove konstrukcije za košarko in stojala za odbojkarsko mrežo ter obnovili talno površino. V vrtcu je bila obnovljena ena igralnica.

Občina Vuzenica je bila uspešna na razpisu Fundacije za šport in pridobila sredstva za obnovo telovadnice, v višini 12.299,00 €. Skupaj s proračunskimi sredstvi je za obnovo telovadnice v letošnjem letu namenjenih 47.000, 00 €.

Župan Vuzenice Franjo Golob je ob začetku prenove telovadnice povedal, da šport pomembno vpliva na zdrav način življenja, kar pa pomeni, da je potrebno zagotoviti pogoje, da se bo čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom. “Razširitev ponudbe in kvalitete športno-rekreacijske infrastrukture javnega tipa lahko pomembno prispeva k zdravju ljudi, posledično pa tudi k njihovi produktivnosti in kreativnosti. Športna dejavnost je tako eden temeljev zdravega načina življenja in prav ustrezna ponudba programov v športnih objektih in na športnih površinah lahko bistveno pripomore k odločitvi prebivalcev za zdravo življenje s športom.”

Prenova športno turistične infrastrukture bo na območju občine Vuzenica omogočala izvajanje različnih oblik športa tako za prebivalce urbanega dela občine kot tudi za dnevne obiskovalce, turiste in vrhunske športnike, v sklopu športnih kondicijskih in tekmovalnih priprav.

Telovadnica v Osnovni šoli Vuzenica je v dopoldanskem času namenjena izvajanju pedagoškega dela, v popoldanskem času in med vikendi pa vsem občanom, društvom in organizacijam v občini. Občina Vuzenica podpira vse vrste športnih dejavnosti in daje telovadnico lokalnim društvom in organizacijam v najem brezplačno.

Dogodki