Search
Close this search box.

Za trajno zaposlovanje mladih po novem 10 milijonov evrov

Zavod RS za zaposlovanje je podaljšal javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih do najdlje 15. novembra in zanj namenil dodatna sredstva, skupno je na voljo 10 milijonov evrov. Do tedaj se je mogoče potegovati tudi še za subvencije za zaposlitev brezposelnih na povabilih Zaposli.me in Spodbujanje zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice.

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih so na voljo za zaposlovanje mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Mesečna subvencija znaša 208 evrov in se lahko izplačuje največ 24 mesecev, so danes objavili na zavodu.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas, kandidati se zaposlijo s polnim delovnim časom. S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne manj kot 20 ur, se lahko zaposlijo le invalidi.

Država bo na ta način lahko subvencionirala zaposlitev 2000 brezposelnih mladih iz vse Slovenije, so poudarili na zavodu.

Kot so dodali, lahko delodajalci do porabe sredstev, najpozneje pa do 15. novembra, oddajo tudi ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih na še dveh javnih povabilih.

Sredstva so namreč še vedno na voljo na javnem povabilu Zaposli.me. Delodajalci lahko na ta način pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: so starejši od 50 let, so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, ali imajo končano največ osnovno šolo, ali bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, ali so prejemniki denarne socialne pomoči, ali pri njih od zaključka zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev, ali pa so izgubili delo iz poslovnih razlogov zaradi epidemije covida-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. marca do 30. septembra letos.

Mesečna subvencija za zaposlitev znaša od 416 do 666 evrov, delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za poln delovni čas za najmanj 12 mesecev.

Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in sicer za zaposlitev invalidov in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Delodajalcem so na voljo tudi še subvencije za zaposlitev udeležencev praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice.

Mesečna subvencija znaša 740 evrov in se izplača šestkrat za najmanj šestmesečno zaposlitev osebe za poln delovni čas.

Kadar delodajalci ohranijo ali podaljšajo delovno razmerje neprekinjeno še za nadaljnjih šest mesecev, prejmejo dodatnih šest mesečnih subvencij v enakem znesku, skupaj torej 12 mesečnih subvencij po 740 evrov.

Na javna povabila se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Ponudbe lahko oddajo elektronsko na portalu za delodajalce.

Dogodki

Zavod RS za zaposlovanje je podaljšal javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih do najdlje 15. novembra in zanj namenil dodatna sredstva, skupno je na voljo 10 milijonov evrov. Do tedaj se je mogoče potegovati tudi še za subvencije za zaposlitev brezposelnih na povabilih Zaposli.me in Spodbujanje zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice.