Search
Close this search box.

Za odpravo zaraščanja kmetijskih površin novih 250.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 29. 4. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 58/2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo do 250.000 evrov nepovratnih sredstev.
Fotografija je simbolična

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 5000 evrov/hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje.

Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 hektarja, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 hektarja.

Razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali gozd.

Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Vlogo na javni razpis je možno oddati od 19. 5. 2022 od 9:00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Več informacij o razpisu je dostopnih TUKAJ.

Vir: Spletna stran Vlade RS

Dogodki

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 29. 4. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 58/2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo do 250.000 evrov nepovratnih sredstev.