Za območje Jenina je ekipa strokovnjakov izdelala novo idejno zasnovo za turistični razvoj

Za območje Jenina, kjer so leta 2005 zavrtali v globino in odkrili izvir geotermalne vode, je ekipa strokovnjakov izdelala novo idejno zasnovo za turistični razvoj.

V luči regionalnih, nacionalnih in globalnih trendov na področju turizma na tej lokaciji predlagajo gradnjo atrijskega hotela s petdesetimi sobami, s ponudbo v njem pa bi nagovarjali predvsem aktivne raziskovalce, športne navdušence in družine, so navedli na MO Slovenj Gradec.

»Območje Jenina je idealno izhodišče za kolesarje in pohodnike, s povezavo na Pohorje pa med drugim omogoča tudi smučanje,«  je povedala Dunja Koren iz podjetja MPIK. Ciljni trgi, ki jih bodo nagovarjali, so države Nizozemska, Belgija, Francija, Srbija, pa tudi arabske države.

»Turisti iz velemest iščejo predvsem mir, tišino in zelenje. Da vidijo zvečer zvezde, so pripravljeni plačati še več. Takih pogledov v velikih mestih ni več,« pravi Dunja Koren, ki je turistični del idejne zasnove pripravila skupaj z Andrejem Pustom. Po oceni avtorjev idejne zasnove je trend v turizmu zdravstveni velnes, ki bi ga na lokaciji Jenina nadgradili v sodelovanju s strokovnjaki iz slovenjgraške bolnišnice.

Za delo v turističnem centru Jenina bi v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami vzgajali lasten kader, povezovali bi se tudi s kmeti, rokodelci in ostalimi turističnimi ponudniki ter tako krepili celotno destinacijo in povečevali prihodek ter dodano vrednost na turista. Vse aktivnosti bodo v skladu s trajnostjo naravnanostjo in vrnitvi nazaj k naravi. Ohranjale se bodo rastlinske in živalske vrste območja, območje katerega del spada v Naturo 2000.  Dodatno bodo postavljeni vodni elementi za ohranjanje biodiverzitete območja.

Uroš Rusja in Primož Žitnik, avtorja arhitekturnih rešitev iz arhitekturnega biroja VO-ID, ugotavljata, da je lokacija v zaledju Slovenj Gradca izjemna naravna vrednota. »Prostor je razgiban. Pri umeščanju objektov vanj moramo slediti logiki prostora,« je rekel Uroš Rusja. Nizek objekt brez etaž sta zato položno položila v prostor in ga obojestransko orientirala.  Tako se arhitekturna zasnova popolnoma zlije s terenom in da ga ne preglasi. Gre za spoštljiv odnos do prostora, terena, narave, ki mu je idejna zasnova podrejena oziroma harmonizirana z njim. 

Osnovni material za gradnjo bi bil les, za delovanje objekta pa bi uporabili sončno energijo in termalno vodo. Objekt in njegovo delovanje bo trajnostno, okolju prijazno. 

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je opozoril, da se bliža nova finančna perspektiva, v kateri bo lahko nepovratna evropska sredstva črpal tudi zasebni sektor, ne le javni. Interes občine je, da do takrat izpolni vse pogoje, na podlagi katerih bodo lahko potencialni investitorji kar najhitreje pridobili gradbena dovoljenja in šli v realizacijo projekta.

Besedilo: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije