Search
Close this search box.

Z Modro zastavo tudi prvi biološki bazen v Sloveniji

Petnajst slovenskih naravnih kopališč in marin je za svoje trajnostno upravljanje prejelo okoljski znak Modra zastava za leto 2022.

Letos je v Sloveniji potekal že 28. razpis za Modro zastavo, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Petnajst slovenskih naravnih kopališč in marin je za svoje trajnostno upravljanje prejelo zgoraj omenjeni znak za leto 2022, med njimi tudi Vodni park Radlje ob Dravi.

Tako je Slovenija ena izmed 50 državah, ki so prepoznale pomen tega okoljskega znaka in v katerih so podelili skupno 4.831 Modrih zastav. Število podeljenih modrih zastav se po svetu vsako leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine predstavlja dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter zelenega turizma.  

Modro zastavo lahko pridobijo marine, naravna kopališča in lastniki komercialnih plovil, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te v praksi udejanjajo. Kriteriji programa so razvrščeni v štiri kategorije: kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve.

Okoljski znak Modra zastava je kazalnik (eko)kakovosti turistične destinacije, kot prepoznani okoljski znak pa slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu daje priložnost za promocijo turistične destinacije, so ob tem še zapisali v društvu Doves.

Modro zastavo lahko prejme samo tista marina ali naravno kopališče, ki izpolnjuje vse zahtevane kriterije razpisa. Naravna kopališča so dodatno podvržena izračunom kakovosti kopalne vode. Modro zastavo lahko prejmejo zgolj tista naravna kopališča, katerih kopalna voda je ODLIČNE kvalitete. Vse lokacije z modro zastavo so nagrajena zgolj za eno sezono. S tem se zagotavlja, da se upravljavci kopališč in marin vedno znova spoznavajo s kriteriji in izboljšujejo stanje.

Natečaj za posebne okoljske aktivnosti kopališč in marin

Tudi v preteklem letu se je spodbujalo upravljavce k izvajanju okoljskih aktivnosti in sodelovanju v imenovanju »Najboljše okoljske aktivnost leta« v počastitev pokojnega častnega člana Društva DOVES – FEE SLOVENIA, g. Mitje Logarja. Tako so se podelili dve priznanji za okoljski aktivnosti leta:

·         »Center ponovne uporabe«, Okolje Piran d.o.o.: Okolje Piran d.o.o. je skupaj z Občino Piran odprl Center ponovne uporabe, kjer se želi zmanjšati količino zavrženih predmetov, ki imajo še vedno uporabno vrednost. S tem se bo zmanjšalo delež kosovnih odpadkov.

·         »Vesele igrice Modre zastave«, Sava turizem d.d., naravno kopališče Salinera: v okviru kopališč z Modro zastavo hotelov Sava turizem nekoliko izstopa kopališče Salinera, ki že vrsto let izvaja v okviru Mini kluba aktivnosti v povezavi z Modro zastavo in tako otrokom predstavi program Modra zastava in poudari pomen rastlin in živali za ekosistem.

Modra zastava in Vodni parku Radlje ob Dravi

Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino ŠKTM Radlje ob Dravi se je skupaj z upravljalcem Partner d.o.o. že v letu 2021 odločilo pilotno vzpostaviti kopališče skladno s kriteriji programa Modra zastava kot prvi biološki bazen v Sloveniji s tem znakom. Vodni park Radlje ob Dravi, upravljalca Partner d.o.o., bo nosilec Modre zastave v letu 2022 in bo tako oral ledino tudi v mednarodnem merilu, saj do sedaj biološki bazeni v shemo Modrih zastav še niso bili vključeni. S strani organizacije FEE ni zadržkov, da tudi tovrstna kopališča pridobijo Modro zastavo v koliko ustrezajo kriterijem programa Modra zastava, saj je podobnih vprašanj tudi iz drugih EU držav veliko in se pripravlja tudi dopolnitev kriterijev za tovrstna kopalna območja. Vsekakor pa se bo zahtevalo, da je kvaliteta kopalne vode odlična skladno z direktivo EU o kopalnih vodah.

Veseli smo, da je bil eden izmed petnajstih naravnih kopališč tudi Vodni park Radlje, ki bo oral ledino tudi v mednarodnem merilu, saj do sedaj biološki bazeni v shemo Modrih zastav še niso bili vključeni,” so ob veseli novici zapisali pri Vodnem parku Radlje ob Dravi.

SLOVENSKI DOBITNIKI MODRIH ZASTAV ZA LETO 2022

KOPALIŠČA:

V občini Piran:

1.       Javno podjetje Okolje Piran, Osrednja plaža Portorož (25. Modra zastava)

2.       Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka – Talaso Strunjan

              (25. modra zastava)

3.       Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Kopališče Hoteli LifeClassPortorož

              (14. Modra zastava)

4.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan (15. Modra zastava)

5.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Plaža Grand Hotel Bernardin (10. Modra zastava)

6.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Plaža Hotel Vile Park  (10. Modra zastava)

7.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija (9. Modra zastava)

8.       Javno podjetje Okolje Piran, Naravno kopališče Plaža Lucija (5. Modra zastava)

V občini Izola:

9.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Plaža Simonov zaliv Izola (22. Modra zastava)

V Mestni občini Koper:

10.     Marjetica Koper d.o.o., Mestno kopališče Koper (Mokra Mačka) (12. Modra zastava)

V občini Radovljica:

11.     ŠOBEC – turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer (22. Modra zastava)

V občini Bled:

12.     Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (21. Modra zastava)

V občini Radlje ob Dravi:

13.     Partner d.o.o., Vodni park Radlje ob Dravi (1. Modra zastava)

MARINE:

14.     Marina Portorož d.d. (28. Modra zastava)

15.     Porting d.o.o., Marina Up – Marina Izola (23. Modra zastava)

Ko modra zastava visi, so upravljavci marin in kopališč ter pristojne občine dolžne zagotavljati ustreznost oziroma zagotavljati uresničevanje kriterijev. Med kopalno sezono Agencija RS za okolje izvaja vzorčenje kopalnih voda. Društvo DOVES-FEE Slovenia izvede najmanj en kontrolni pregled na kopališče ali marino z modro zastavo letno, prav tako se izvajajo napovedani ali nenapovedani kontrolni pregledi teh lokacij s strani mednarodnih inšpektorjev. Obiskovalci in gostje kopališč in marin z modro zastavo so tudi zelo dobri opazovalci in zato smo zelo veseli njihovih mnenj in konstruktivnih kritik. V vseh primerih nespoštovanja enega ali več obveznih kriterijev se mora modra zastava nemudoma odstraniti.

Vir: Društvo Doves, STO

Dogodki

Petnajst slovenskih naravnih kopališč in marin je za svoje trajnostno upravljanje prejelo okoljski znak Modra zastava za leto 2022.