Search
Close this search box.

Vlada zamrznila višino premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Vlada je izdala Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Trenutno so mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja določene v višini med 34,50 evra in 35,67 evrov brez popusta. Zavarovalnica Generali je s 1. majem 2023 napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za 10,39 evra oziroma več kot 30 odstotkov. Tudi drugi dve zavarovalnici, Triglav zdravstvena zavarovalnica in Vzajemna, sta napovedali možnost dviga premije v naslednjih mesecih.

Z uredbo se določa najvišjo premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje na način, da mesečna premija za to zavarovanje ne sme presegati 35,67 evrov. Razlog za ceno na navedeni ravni je v tem, da je to trenutno najvišja polna premija (brez popustov) na trgu dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Z Zakonom o kontroli cen je z 8. členom določeno, da vlada z uredbo določi ustrezne ukrepe kontrole cen, kadar gre za dejavnosti, v katerih ima posamezno podjetje ali nekaj podjetij monopolni položaj, pa so te dejavnosti nujne za zadovoljevanje potreb ljudi in organizacij. Zaradi obveznosti države, da zagotavlja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja javni interes in je del socialne varnosti prebivalcev v skladu z ZZVZZ, se je vlada v skladu z Zakonom o kontroli cen odločila za ukrep v skladu s prvim odstavkom 9. člena in tako sprejela ukrep določitve najvišje cene, pri čemer podjetja ne smejo prodajati storitve nad to ceno, lahko pa pod njo.

Z določitvijo cene z uredbo se zagotavlja »redna preskrba« s tem produktom, sicer bi se zaradi višine premije odrekli sklenitvi zavarovanja, saj bi bilo predrago za finančno šibkejši segment ljudi. Posledično bi sami krili doplačila neposredno ob koriščenju zdravstvenih storitev, kar bi zanje pomenilo še večjo finančno stisko, saj doplačila lahko znašajo tudi nekaj tisoč evrov v okviru bolnišničnega zdravljenja.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dogodki

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.