Search
Close this search box.

Vlada v podaljšanje regulacije cen elektrike in plina

Vlada bo na današnji seji podaljšala regulacijo drobnoprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce ter mala in srednje velika podjetja do konca leta, kot že velja za javne zavode. Odjemalci bodo tako še naprej plačevali elektriko in plin po nižjih cenah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Za gospodinjstva in za porabo v skupnih prostorih je cena na megavatno uro (MWh) 118 evrov za višjo, 82 evrov za nižjo in 98 evrov za enotno dnevno tarifno postavko. Za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kilovatov (kW), ki niso gospodinjski odjemalci, znaša 138 evrov za višjo, 99 evrov za nižjo in 124 evrov na MWh za enotno dnevno tarifno postavko.

Regulirana je tudi drobnoprodajna cena zemeljskega plina za zaščitene odjemalce, in sicer je za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za distributerje toplote za ogrevanje gospodinjstev. Omejena je na 73 evrov, za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce pa na 79 evrov na MWh. Enake cene veljajo tudi v primeru nadomestne oskrbe teh odjemalcev.

Za mikro, mala in srednje velika podjetja so regulirane cene elektrike. Cena za višjo tarifo je 217 evrov, za nižjo 155,50 evra in za enotno tarifo 195 evrov na MWh.

Zamejene drobnoprodajne cene elektrike in plina veljajo tudi za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine, je pa pri teh že določeno, da veljajo celotno leto 2023.

Najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike je za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za MWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 148,50 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV. Najvišja dovoljena cena plina iz plinskega sistema je postavljena pri 95 evrov za MWh.

Vlada bo obravnavala Nacionalni reformni program 2023, ki vključuje načrtovane prednostne naloge dela vlade, ključne strukturne ukrepe in ukrepe za doseganje priporočil ter ciljev iz nacionalnih in evropskih strateških dokumentov. Med drugim bo obravnavala še noveliran predlog pomorskega zakonika, pri katerem se spremembe nanašajo na izboljšanje varnosti plovbe.

Dogodki

Vlada bo na današnji seji podaljšala regulacijo drobnoprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce ter mala in srednje velika podjetja do konca leta, kot že velja za javne zavode. Odjemalci bodo tako še naprej plačevali elektriko in plin po nižjih cenah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.