Višje sodišče v zgodbi glede rejništva koroških dečkov socialne delavce dokončno opralo krivde

Mariborsko višje sodišče je nedavno zavrnilo pritožbo babice dečkov na oprostilno sodbo prvostopenjskega sodišča v Slovenj Gradcu, ki pri ravnanju zaposlenih na centru za socialno delo v Velenju in poprej tudi v Slovenj Gradcu ni ugotovilo nepravilnosti, nevestnega dela ter kršitev zakona pri oddaji otrok v rejništvo, poroča Dnevnik.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je najprej junija lani izreklo oprostilno sodbo za zaposlene na takratnem Centru za socialno delo (CSD) Velenje in v Vrtcu Slovenj Gradec, ki so bili konec marca 2016 vključeni v oddajo dveh dečkov v rejniško družino proti volji starih staršev. Babica dečkov jim je očitala nezakoniti odvzem otrok in nevestno delo v službi.

Novembra lani je nato isto sodišče oprostilno sodbo izreklo tudi za nekdanjega direktorja CSD Slovenj Gradec Jurija Šumečnika in dve tam zaposleni, ki jim je babica dečkov prav tako očitala nevestno delo v službi pri obravnavi njene vloge za rejništvo.

Kot navaja časnik Dnevnik, v obrazložitvi sodbe višjega sodišča piše, da je sodišče prve stopnje pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje v obravnavani zadevi. Razjasnjena so bila vsa odločilna dejstva, po zbranih dokazih in zagovorih obdolženih pa je pravilno ocenilo, da ni dokazov, da bi zaposleni na CSD zavestno kršili zakon na način, kot jim je to po pooblaščencu očitala tožnica babica dečkov. In niso ravnali nevestno, navaja Dnevnik.

Mladoletna dečka sta po nasilni smrti njune mame decembra 2015, za kar je bil na zaporno kazen pravnomočno obsojen njun oče, bila proti volji starih staršev s Koroške konec marca 2016 nameščena v rejniško družino, kjer sta še danes, s starima staršema pa imata stike.

Medtem si babica v postopku pred upravnim sodiščem še vedno prizadeva za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Upravno sodišče je v tem postopku septembra lani postavilo nove izvedence, da podajo mnenje, ali je babica primerna za rejništvo vnukov.

Je pa Evropsko sodišče za človekove pravice, kamor se je prav tako obrnila babica dečkov, februarja letos odločilo, da je Slovenija kršila pravice starih staršev iz zgodbe o dečkih. Sodišče je starima staršema sicer ugodilo le v delu, ki se nanaša na dolžino postopka izdaje dovoljenja za rejništvo, ni pa ugotovilo kršitev v povezavi s stiki z otroki.

Dogodki