Search
Close this search box.

VIDEO: Tudi v Slovenj Gradcu višje cene vrtca

Svetniki so na 4. redni seji med drugim, potrdili tudi višje cene vrtca, ki so posledice višanja stroškov dela, materiala, storitev in živil.

Zaradi višjih stroškov dela, višjih stroškov materiala, storitev in živil bo tudi Mestna občina Slovenj Gradec morala zvišati cene vrtca.

Meseca januarja 2023 je bilo v prvem starostnem obdobju največ staršev uvrščenih v 6. plačni razred s plačilom 43 odstotkov cene programa (42 staršev). Slednji bodo s povišanjem plačali 31,11 evrov več. V kombiniranih oddelkih je bilo prav tako največ staršev uvrščenih v 6. plačni razred s plačilom 43 odstotkov cene programa (55 staršev), ki bodo s povišanjem plačali 26,50 evrov več. V drugem starostnem obdobju je bilo največ staršev uvrščenih v 5. plačni razred s plačilom 35 odstotkom cene programa (76 staršev). Ti bodo s povišanjem plačali 20,67 evrov večPlačila je bilo oproščenih 13 starševNajvišjo ceno 77 odstotkov pa je plačevalo 26 staršev, kar prestavlja 3,8 odstotkov vseh staršev iz Mestne občine Slovenj Gradec. Vrtec se je nazadnje podražil 1. aprila lani zaradi visokega porasta cen elektrike.

Svetniki so tako sprejeli sklep o novih cenah vrtca, ki pa so od prejšnjih višje in veljajo od 1. 1. 2023 dalje:

 • I. starostno obdobje: 598,10 eur (stara cena je bila 525,75 eur), torej znaša povišanje 56,54 eur.
 • II. starostno obdobje: 
  • starostna skupina 3 – 4 let: 494,93 eur (stara cena je bila 433,31 EUR) in
  • starostna skupina 3 – 6 let: 454,41 eur (stara cena je bila 395,36 EUR);
 • Kombiniran oddelek: 494,93 eur (stara cena 433,31 eur),
 • Razvojni oddelek: 922,35 eur (stara cena 825,30 EUR).

Strošek živil za otroka je vključen v ceno programa in znaša 1,68 EUR na dan.

V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z
zajtrkom, malico in kosilom. V primeru začasne odsotnosti otroka se mesečno plačilo staršev, na
osnovi Sklepa zmanjša. V času od 1. 6 do 30. 9. pa lahko starši za svojega otroka ob najmanj
enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti uveljavljajo olajšavo za počitniško rezervacijo.

Od 1. 2. 2023 je v VVZ Slovenj Gradec:

 • oblikovanih 50 oddelkov na 12 lokacijah, in sicer v MO Slovenj Gradec 40 oddelkov na 9
  lokacijah, v Občini Mislinja pa 10 oddelkov na 3 lokacijah.
 • Kapaciteta vrtca je po dopolnitvi te sistemizacije 904 otrok, in sicer 722 v MO Slovenj
  Gradec, in 182 v Občini Mislinja.
 • Skupno število zaposlenih: 162,13 zaposlenih, in sicer iz cene programa 150,13
  zaposlenih in izven cene programa 12 zaposlenih.

Število oddelkov in otrok se oblikuje za vsako šolsko leto na podlagi rednega vpisa, ki poteka v mesecu marcu, in na podlagi normativa, ki je osnova za sistemizacijo delovnih mest v vrtcu, katero potrdita občinska sveta za vsako šolsko leto posebej. Na dan 1. 9. 2022 so bili v VVZ SG vključeni vsi otroci iz rednega vpisa, na čakalnem seznamu je bil le en otrok, ki je čakal na točno določeno enoto. Na evidenčnem čakalnem seznamu je bilo 44 otrok, ki na dan 1. 9. 2022 niso izpolnjevali pogoja za vpis.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane. V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev znižuje samo za dneve odsotnosti in sicer:

 1. če je otrok neprekinjeno odsoten od 6 do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje 10 % glede na
  določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
 2. če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje 30 % glede na
  določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
 3. če je otrok neprekinjeno odsoten od 21 delovnih dni ali več se od plačila odšteje 50 % glede na
  določeni plačilni razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni.

V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahteva daljšo neprekinjeno odsotnost
otroka (več kot 40 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila, s
pisno vlogo
in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Plačilo staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine glede
na določeni plačilni razred (odločba CSD) od prvega dne odsotnosti.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Svetniki so na 4. redni seji med drugim, potrdili tudi višje cene vrtca, ki so posledice višanja stroškov dela, materiala, storitev in živil.