Stroški obratovanja slovenjgraškega bazena precej nad načrtovanimi. Klugler: “Najlažje bi ga bilo zapreti, a to ni naš namen”

Stroški obratovanja julija letos odprtega novega slovenjgraškega bazenskega kompleksa so tudi zaradi znanih podražitev precej višji od načrtovanih. Občinska uprava je v včeraj soglasno potrjenem osnutku tretjega rebalansa letošnjega občinskega proračuna za subvencioniranje delovanja bazena namenila dodatnih 300.000 evrov.
Otvoritev_bazen_slovenj_gradec-4

Na Mestni občini Slovenj Gradec so s poletnim obiskom bazena, s katerim upravlja občinski zavod Spotur, zadovoljni. Župan Tilen Klugler je včeraj pohvalil tudi ekipo zaposlenih, ki si prizadeva bazen zapolniti z različnimi vsebinami, od različnih tečajev, storitev za dobro počutje do dodatnih zdravstvenih programov. Pa vendar prodane karte po županovih besedah trenutno ne zagotavljajo pokritja vseh stroškov bazena.

“Najlažje bi ga bilo zapreti, a to ni naš namen. Naš namen je, da ljudi privabimo na ta čudoviti kompleks,” je dejal župan, podobno pa so razmišljali tudi nekateri svetniki, ki so se vključili v razpravo. Ker je stroške treba pokriti in zaposlenim zagotoviti plače, so se na občini odločili, da v proračunu zagotovijo dodatna sredstva, je pojasnil župan.

Tako s tretjim rebalansom občinskega proračuna zdaj načrtovana sredstva za subvencioniranje delovanja bazena v višini nekaj manj kot 300.000 evrov povečujejo na nekaj manj kot 600.000 evrov.

“Povečanje je zlasti posledica rasti cen energentov, ki povečujejo stroške Spoturja v zvezi z upravljanjem bazena. V teku so ukrepi, ki so namenjeni optimiziranju porabe in s tem zmanjšanju stroškov ter promociji in s tem povečanju prihodkov,” je zapisano v osnutku rebalansa proračuna. Del subvencioniranih sredstev v višini nekaj manj kot 250.000 evrov se bo pokril iz najemnine za bazen, ki jo dejansko občina zaračunava Spoturju, dejanski učinek za proračun za šest mesecev delovanja pa bo znašal predvidoma 350.000 evrov, je zapisano v gradivu.

Svetnik Boris Raj je med drugim dejal, da je glede na dober odziv med občini glede bazena prav, da so zagrizli tudi v to, v finančnem smislu zelo kislo jabolko, meni pa, da bi moral svet zavoda Spotur poslovanje bazena večkrat obravnavati, kar po njegovem doslej ni bilo tako. Občinski svetnik in predsednik sveta zavoda Spotur Franjo Murko pa je povedal, da se bo svet zavoda sestal prihodnji četrtek in bo opravil temeljito analizo poslovanja. Svetnik Vinko Vrčkovnik pa je dodal, da je treba najti način, s katerim bodo razbremenili Spotur.

Sicer pa je razlogov za pripravo tretjega rebalansa letošnjega sicer rekordnega proračuna koroške mestne občine še več. Kot je ob predstavitvi rebalansa povedal vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmeister, je bilo rebalans treba pripraviti zaradi spremenjene dinamike nekaterih, tudi večjih investicij, višajo se cene gradbenih materialov, pojavljajo se težave v dobavi, zvišujejo se cene energentov.

V primerjavi z zdaj veljavnim proračunom se prihodki in odhodki znižujejo za 2,4 milijona evrov. Prihodki po novem znašajo 34,6 milijona evrov, odhodki pa 40,6 milijona evrov, obseg zadolževanja pa se ne spreminja.

Med drugim se z rebalansom za nekaj manj kot 68.000 evrov zvišujejo stroški za električno energijo, in sicer predvsem na račun javne razsvetljave. V zvezi z javno razsvetljavo je nov strošek tudi dodatnih 80.000 evrov za vzdrževanje oz. za zamenjavo sijalk za bolj varčne. Za dobrih 17.000 evrov se zvišujejo tudi obresti za dolgoročne kredite.

Slovenjgraški mestni svetniki se bodo v tej sestavi sestali še enkrat, predvidoma 9. novembra, ko naj bi tudi potrjevali predlog tretjega rebalansa.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije