Search
Close this search box.

V Žerjavu nasprotujejo načrtom Taba za širitev zmogljivosti

V Žerjavu v občini Črna nasprotujejo načrtom družbe Tab, ki želi v tamkajšnjem obratu povečati zmogljivost naprav za taljenje svinca in proizvodnjo svinčevega oksida. Medtem v Tabu zagotavljajo, da je pri njih skrb za zdravje ljudi in za okolje na prvem mestu in da ni pričakovati, da bi načrtovana sprememba povzročila poslabšanje stanja okolja.

Tovarna akumulatorskih baterij (Tab) Mežica si kot krovna družba skupine Tab že več let prizadeva, da bi v obratu SPE IB v Žerjavu na območju občine Črna na Koroškem povečala zmogljivosti naprav za taljenje svinca in proizvodnjo svinčevega oksida. Ker gre za naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, je morala sprožiti postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Po podatkih Arsa Tab načrtuje, da bi se zmogljivosti naprave za taljenje svinca povečale z zdajšnje 224,8 tone na dan na 277,9 tone na dan. Pri napravi za proizvodnjo svinčevega oksida pa je zmogljivost trenutno 55 ton na dan, v Tabu pa si prizadevajo za proizvodno zmogljivost 67 ton na dan.

Za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je moral Tab najprej pridobiti okoljevarstveno soglasje. To je bilo izdano junija 2017. Na podlagi izdanega okoljevarstvenega soglasja je nato oddal vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Javna razgrnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je potekala nedavno, od 14. septembra do vključno 14. oktobra letos.

V tem času je Arso prejel mnenja, pripombe in vprašanja samo s strani Krajevne skupnosti Žerjav. Ta je, kot je za STA pojasnil predsednik krajevne skupnosti Alojz Zmrzlikar, pri pripravi pripomb prisluhnila tudi mnenju ravenske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Podane pripombe po njegovih besedah izražajo zaskrbljenost krajanov Žerjava, ki menijo, da njihovo okolje ne prenese več novih obremenitev in degradacije.

Pripombe se med drugim nanašajo na opise scenarijev različnih nesreč, skladiščenje žveplove kisline in vpliva morebitnega požara v skladišču, prav tako pričakujejo oceno vpliva na premoženje in zdravje ljudi v primeru, da bi neustrezno očiščene odpadne vode iztekle v reko Mežo. Ponovno odpirajo tudi vprašanje možnosti preselitve okoli 125 prebivalcev, ki prebivajo znotraj polmera 335 metrov, v manj onesnaženo okolje.

Vsako povečevanje zmogljivosti pomeni večjo možnost, da pride do vpliva na okolje in zdravje ljudi, je dejal Zmrzlikar, ki je na čelu krajevne skupnosti z okoli 430 prebivalci. Poudaril je, da imajo krajani preskromno znanje glede teh zadev, zato pričakuje ustrezno ravnanje za to pristojnih institucij.

Hkrati je izpostavil, da se v kraju zavedajo, da se Tab ves čas trudi z vlaganji za zmanjšanje vpliva proizvodnje na okolje in ljudi, a ne glede na to je prisotnost tovrstne industrije v lokalnem okolju dejstvo, hkrati je to industrija, ki mnogim v lokalnem okolju daje službo.

Medtem v Tabu mirijo. “Podjetje pri načrtovanju vseh novih investicij ter pri obnovi obstoječe proizvodnje oz. infrastrukture uporablja najboljše razpoložljive tehnike, saj je skrb za zdravje ljudi in okolja na prvem mestu. Zaradi tega ni pričakovati, da bi nameravana sprememba povzročila poslabšanje stanja okolja,” so iz Taba sporočili za STA.

Navedli so še, da bodo z določenimi investicijami celo izboljšali trenutno stanje, na primer z naložbami v rekonstrukcija obstoječe industrijske čistilne naprave in s postavitvijo čistilne naprave za meteorne vode.

Arso bo obravnavo pripomb Krajevne skupnosti Žerjav in nadaljnji postopek glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja peljal v skladu z zakonodajo, so še navedli na Arsu, kjer tako postopke časovno ne morejo napovedovati.

Kot so leta 2017 pojasnili v Tabu, povečevanje zmogljivosti načrtujejo, ker se povečuje povpraševanje. Naložba v načrtovane nove naprave je po takratnih podatkih vredna osem milijonov evrov.

Območje Zgornje Mežiške doline je s težkimi kovinami obremenjeno zaradi preteklega rudarjenja v rudniku svinca in cinka, ki je že dolgo zaprt, hkrati pa v okolju ostaja omenjena, s svincem povezana industrija. Za izvedbo okoljske sanacije, ki se z letom 2022 izteka, je država od leta 2008 namenila več milijonov evrov.

Da z iztekom sanacijskega programa svinec iz okolja ne bo izginil in da v okolju ostaja svinčena industrija, ki načrtuje širitev, kar predstavlja nadaljnjo nevarnost za zdravje lokalnega prebivalstva, pa so ta teden izpostavili tudi pri ravenski območni enoti NIJZ.

V Žerjavu v občini Črna nasprotujejo načrtom družbe Tab, ki želi v tamkajšnjem obratu povečati zmogljivost naprav za taljenje svinca in proizvodnjo svinčevega oksida. Medtem v Tabu zagotavljajo, da je pri njih skrb za zdravje ljudi in za okolje na prvem mestu in da ni pričakovati, da bi načrtovana sprememba povzročila poslabšanje stanja okolja.