Search
Close this search box.

Odziv slovenjgraškega župana glede skakalnice v bazenskem kompleksu

Slovenjgraški župan Tilen Klugler se je odzval na nezadovoljstvo, ki se širi po družbenih omrežjih glede skakalnice v bazenskem kompleksu v Slovenj Gradcu.

Dejal je, da “Z velikim presenečenjem spremljam nezadovoljstvo, ki se širi po družbenih omrežjih z namenom vzbujanja negativnih občutkov ob najverjetneje zgodovinskem projektu, ki ga je naša mestna občina pričela izvajati z željo po zagotovitvi bistveno višjega bivanjskega standarda občank in občanov. Ne nameravam raziskovati njihovih motivov za takšno ravnanje, morda lahko iz pisanja nekaterih posameznikov, med katerimi so žal tudi lažni profili na družbenih omrežjih, razberemo to, da argumentom ne želijo prisluhniti, da forsirajo svoje mnenje, ki ga razglašajo kot večinsko in edino utemeljeno ter da si na vse pretege trudijo izsiliti svoj prav, čeprav razpolagajo z zastarelimi podatki, idejami in vrednostmi projekta.” ter dodal, da polemiziranje po družbenih omrežjih ni ravno produktivno, saj se občinska uprava ukvarja z desetinami projektov, zato javnosti sporoča naslednje. “Skakalnica na bazenskem kompleksu v Slovenj Gradcu bo.”

Klugler je pojasnil, da jo bodo izgradili na pravilen in ne provizoričen način, ter tako, da bo sprejemljiv za prav vse skupine občanov, od najstarejših do najmlajših, od zdravih do gibalno oviranih in od tistih, ki se bi plavati šele želeli naučiti ter tudi do tistih, ki so dobri plavalci. Dodalje še, da “Sedanjega projekta pa zagotovo ne bomo spreminjali za nekaj deset adrenalinskih navdušencev, ki bi jim skakalnica zgolj nekaj ur dnevno, tri do štiri mesece letno, če nam bo vreme seveda naklonjeno, omogočala razvoj motoričnih sposobnosti ali zgolj zadovoljitev potreb po skakanju med plavalce.”

Razložil je: “Vsi, ki razlagajo o potencialu skakalnice, saj da jo je Slovenj Gradec imel že pred več kot osmimi desetletji, se morajo zavedati, da smo v Sloveniji od predvojnega obdobja precej spremenili varnostne standarde in zahteve za pridobitve obratovalnih dovoljenj. Zato skakalnica niti na obstoječem bazenu ni bila primerna. Drugo pomembno (in morda celo najpomembnejše) dejstvo pa je, da v času, ko so projektanti pripravljali zasnovo projekta, občina s sosednjim zemljiščem, območjem med bazenom in Mercatorjem, ni razpolagala. Če bi, bi bil verjetno projekt izgradnje bazena zastavljen že v osnovi popolnoma drugače, kot je bil. In bi že tedaj razmišljali morda o večjem, celo olimpijskem bazenu, kakršen je v slabih dvajset kilometrov oddaljenih Ravnah na Koroškem. Sedaj, ko smo to zemljišče pridobili, bi bilo gotovo bolje celoten projekt zastaviti popolnoma na novo, česar si pa zaradi evropskega financiranja in mehanizmov zagotavljanja sredstev ne moremo privoščiti. Prav zato je bolj smiselno obstoječ projekt ohraniti ter ga modularno nadgraditi.”

Pojasnil je tudi, da bodo prvega julija na seji mestnega sveta predstavili idejno zasnovo vodnega adrenalinskega in igralnega parka, namenjeno izgradnji skakalnice s plezalno steno. Kot je znano se bo območje parka raztezalo v vsej dolžini sedaj odkupljenega območja med bazenom in Mercatorjem, med severno obvoznico do kolesarske poti Štrekna.

“Načrtujemo torej izgradnjo ne le skakalnice, temveč še marsičesa drugega, za kar se bomo trudili pridobiti tudi čim več evropskih in drugih sredstev, saj je naša želja območje med urbanim parkom in nakupovalnim centrom Mercator urediti celovito, za mnoge generacije ter obiskovalce.” je razložil Klugler ter dodal še, da žal prejšnji snovalci bazena z dodatnim zemljiščem niso razpolagali, zaradi česar so bili prisiljeni v izgradnjo zgolj 25 metrskega letnega bazena, na katerega bi morda umestili tudi skakalnico, kar pa sedaj ni več potrebno, saj je sedaj, na razpolago bistveno večja površina in bistveno več idejnih in projektnih možnosti.

“Zaradi vsega naštetega bi z dviganjem prahu počakal vsaj dokler javnosti ne seznanimo z našimi načrti in bo lahko tako sama ocenila, kateri projekt je občankam in občanom prijaznejši in kateri projekt lahko upravičeno dvigne turistični in športno-rekreativni potencial Slovenj Gradca. Zgolj poglobljenemu letnemu bazenu, ki bi omogočal varno plavanje le v dolžini osemnajstih metrov, tega zagotovo ne moremo pripisati.” je še povedal in zaključil z besedami: “Za razumevanje in potrpljenje se zahvaljujem z zagotovilom, da bomo upoštevali vse strokovne argumente ter se osredotočali na cilj, ki je v konkretnem primeru izgradnja športnega kompleksa, ki bo v prihajajočih desetletjih zadovoljil čim večji del lokalne populacije in privabil v naše mesto tudi čim več obiskovalcev od drugod. Pri tem se zanašam tudi na odločitve, ki jih bodo v Mestnem svetu sprejemali dejansko izvoljeni predstavniki občank in občanov. To je namreč edini smiseln način uveljavljanja želja, interesov in potreb občank in občanov v demokratičnem in civiliziranem okolju. Seveda pa bom poskrbel tudi za to, da bodo v procesu demokratičnega odločanja upoštevani interesi prav vseh občank in občanov.”

VIR: FB Tilen Klugler

Dogodki