Search
Close this search box.

V teku zbiranje zavezujočih ponudb za premoženje družbe Ravne Presses v stečaju

Interesenti lahko oddajo zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin in premičnega premoženja podjetja Ravne Presses v stečaju na Ravnah na Koroškem. Izhodiščna cena za premoženje, ki se prodaja, je nekaj manj kot 3,2 milijona evrov. Rok za zbiranje ponudb je dva meseca od današnje objave vabila na spletni strani Ajpesa.

Stečajna upraviteljica družbe Ravne Presses v stečaju Klavdija Ambrož zbira zavezujoče ponudbe za nepremičnine na naslovu Koroška cesta 15 na Ravnah na Koroškem, ki v naravi predstavljajo poslovno stavbo, dve proizvodni hali in zunanje površine. Skupno gre za več kot 10.000 kvadratnih metrov površin, izhodiščna vrednost tega premoženja pa je določena pri 2,8 milijona evrov, kar je tudi tržna vrednost tega premoženja.

Se pa nepremičnine prodajajo kot celota skupaj z opremo, stroji ter zalogami izdelkov in materialov. Skupna izhodiščna cena vsega tega premoženja pa je 3,19 milijona evrov brez davkov. Kupec, ki bo podal ponudbo za nepremičnino, se zaveže, da odkupi tudi premičnine vsaj po izhodiščni ceni, pri čemer pa je možen tudi nakup premičnin v posameznem skladišču, če bo ponujena višja cena od izhodiščne, nakup enega od skladišč pa je možen tudi po smiselno zaokroženih celotah.

Te in še druge podrobnosti so zapisane v vabilu, ki je danes objavljeno na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), med drugim je v njem navedeno tudi, da je družbi Petrol Energetika priznana izločitvena pravica na sončni elektrarni. Petrol Energetika je namreč lastnik tamkajšnje fotovoltaične elektrarne.

Podjetje za proizvodnjo stiskalnic, strojnih delov in naprav Ravne Presses je v stečajnem postopku od 16. februarja lani. Družba, ki se je prej imenovala Litostroj Ravne, je bila nazadnje v upravljanju Družbe za upravljanje terjatev bank. Ta je v družbo, ki je bila od leta 2014 do 2019 v prisilni poravnavi, lastniško vstopila leta 2015. Ob lanskem stečaju je imela družba Ravne Presses okoli 50 zaposlenih.

Dogodki

Interesenti lahko oddajo zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin in premičnega premoženja podjetja Ravne Presses v stečaju na Ravnah na Koroškem. Izhodiščna cena za premoženje, ki se prodaja, je nekaj manj kot 3,2 milijona evrov. Rok za zbiranje ponudb je dva meseca od današnje objave vabila na spletni strani Ajpesa.