V Slovenj Gradcu tudi letos čistilna akcija. To so zbirna mesta

Tudi v letošnjem letu bodo ob svetovnem dnevu Zemlje v slovenjgraški občini pristopili k izvedbi skupne čistilne akcije mestnih četrti in vaških skupnosti.

Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila vse od leta 1970. “Na ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo, in kjer je ozaveščanje o pomenu zdravega okolja v tem času, še posebej pomembno,” je zapisano na straneh direkcije za vode.

Na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec je zapisano, da se lahko čistilni akciji pridružijo tudi podjetja, soseske, hišni sveti, delovne organizacije ter drugi poslovni subjekti ter posameznice in posamezniki. Čistilna akcija bo potekala v soboto, 17. aprila 2021 v dopoldanskem času. “Poskrbimo za čisto okolje, narava nam bo hvaležna,” pravijo na občini.

ČISTILNA AKCIJA 2021 – zbirna mesta:

VS ŠMIKLAVŽ – OŠ
VS SELE – VRHE – Dom krajanov (GD)
VS ŠMARTNO – GD Šmartno
VS PAMEČE – TROBLJE – GD, Lakuže (Brooklyn) in Gmajna (pri Surovini) 
MČ POLJE – stari MKC (Celjska 22)
MČ ŠTIBUH – most čez Suhodolnico (pri diskontu)
MČ LEGEN – MESTO – športni park (igrišče Legen)
VS LEGEN – GD Legen
VS RAZBOR – Rdečnik (ob 8.00 uri), Podvajska raven (ob 8.15 uri), igrišče pri OŠ (ob 8.30 uri), Velunja (ob 8.30 uri) 
VS GRADIŠČE – »Gradiška bruna«, planinska pot Kremžarjev vrh, Čoderl – Prošt, Serušnik – Prošt
VS PODGORJE – Kulturni dom
VS TURIŠKA VAS – GD Turiška vas
MČ CENTER – Vila Pohorje
VS STARI TRG – GD Raduše, Grajska vas (igrišče), drevesnica (parkirišče)

Zbor udeležencev bo potekal v jutranjem času med 8.30 in 9.30 uro.

VIR: Direkcija Republike Slovenije za vode MOSG,

Dogodki