V Slovenj Gradcu slovesno ob 10. obletnici delovanja Fakultete za zdravstvene in socialne vede (FOTO)

Danes so v Slovenj Gradcu s slavnostno prireditvijo obeležili deseto obletnico delovanja Fakultete za zdravstvene in socialne vede, ki so se je udeležili številni domači in tuji gostje. Poskrbljeno pa je bilo tudi za pester kulturni program.

V mesecu maju okrogli jubilej praznuje tudi Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, ki je bila ustanovljena 12. maja 2009, leta 2018 pa so jo preoblikovali v Fakulteto za zdravstvene in socialne vede. Deseto obletnico delovanja fakultete pa so s slavnostno prireditvijo v Slovenj Gradcu obeležili danes, 16. maja.

V akademskem letu 2009/2010 so v Slovenj Gradcu začeli z izvajanjem študija zdravstvene nege za prvo generacijo študentov, kar je zagotovo vplivalo na razvoj visokošolskega študija zdravstvenih ved na Koroškem, hkrati pa je bila to posebna pridobitev in dodana vrednost tudi za Mestno občino Slovenj Gradec.

Današnje slovesnosti so se udeležili številni gostje, ne le iz Slovenije, ampak tudi iz fakultet v tujini, izredni profesorji slovenskih fakultet, prodekani, visokošolski učitelji, mentorji, študentje … Med obiskovalci pa smo zaznali tudi Moniko Ažman, predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, slovenjgraškega podžupana dr. Petra Pungartnika, prisotne pa je nagovorila tudi prof. dr. Danica Železnik, dekanica.

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (FZSV SG)  je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec. Zavod je bil ustanovljen kot Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec leta 2009 in se v letu 2018 preoblikoval v fakulteto.

V nagovru je dekanica med drugim dejala: “Za uspešnost Fakultete za zdravstvene in socialne vede smo zaslužni vsi, ki smo v teh desetih letih soustvarjali zgodovino naše fakultete in ji nesebično podarili del sebe. S tem ne mislim samo zaposlenih na fakulteti, temveč tudi vse, ki ste obiskovali našo fakulteto, vse visokošolske učitelje, strokovne sodelavce, vse mentorje v učnih zavodih in vse mednarodne strokovnjake, ki so fakulteti pomagali do prepoznavnosti v tujini. Raziskovalci na fakulteti so mednarodno prepoznavni, saj beležijo številne odmevne objave v najpomembnejših strokovnih in znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva, kar je razvidno iz sistema Cobiss. V naslednjih letih fakulteta pričakuje razmah raziskovalne in publicistične dejavnosti. Naša vizija je jasna in je usmerjena na odličnost izobraževanja in raziskovanja kakor tudi na družbeno odgovornost.”

Dekanica je omenila tudi monografijo, ki so jo na fakulteti izdali ob 10-letnici uspešnega delovanja ter poudarila, da je preoblikovanje visoke šole v Fakulteto za zdravstvene in socialne vede v letu 2018, v strokovni in akademski javnosti v Sloveniji, vzbudilo pozornost, na fakulteti pa utrdilo samozavest. “Žal danes ob deseti obletnici izjemno uspešnega delovanja fakultete kljub večkratnim neuspešnim poskusom preseljevanja, fakulteta še vedno deluje v istih prostorih. S strani MO Slovenj Gradec smo dobili pisno zagotovilo o selitvi v nove prostore, predvidoma leta 2021, ko bi se naj sprostili prostori Šolskega centra Slovenj Gradec. Upamo, da se bo zadeva udejanjila, je še povedala dekanica in izpostavila nekaj načrtov za prihodnost ter nanizala nekaj dejstev o uspešnem delovanju fakultete v vseh teh letih.

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je v desetih letih podelila 130 diplom na visokošolskem študijskem programu Zdravstvena nega in 12 diplomantom na podiplomskem magistrskem študijskem programu Zdravstvene vede iz smeri Javnega zdravja, Zdravstvene nege in Fizioterapije. Vsi diplomanti so samoplačniki, saj fakulteti kljub večletnemu prizadevanju koncesija s strani države ni bila podeljena.

Nagovor pa je zaključila z naslednjimi besedami: “Ne želim vas preveč hvaliti in ne želim biti predolga, zato se vam prav vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k soustvarjanju naše fakultete iskreno zahvaljujem, enako se zahvaljujem vsem, ki čutite, da ste delček naše fakultete. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Ob deseti obletnici delovanja fakulteti iskreno čestitam in želim še veliko smelih načrtov, podvigov in pokončne drže.”

Za popestritev prireditve so v kulturnem delu programa nastopile pevke pevskega zbora LA VITA Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, Adi Smolar in Folklorno društvo Holmec.

Iskrene čestitke fakulteti in vsem, ki so zaslužni za njeno uspešno delovanje tudi v imenu Koroških Novic.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije