V Slovenj Gradcu oprostitve najemnin za poslovne prostore v lasti občine

slovenj gradec

Slovenjgraški mestni svetniki so na dopisni seji sprejeli več sklepov, s katerimi želijo pomagati podjetnikom in društvom pri blaženju posledic epidemije novega koronavirusa. Začasno so odpisali najemnine za poslovne prostore v lasti občine. Svetniki so tudi soglašali z imenovanjem Marije Lah na mesto direktorice javnega zavoda Spotur.

Na večdnevni dopisni seji, ki se je sklenila v četrtek popoldne, so slovenjgraški mestni svetniki podprli predlog, da podjetja, ki v času ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa niso koristila prostorov mrežnega podjetniškega inkubatorja oz. jim je z odlokom o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom onemogočeno poslovanje, oprostijo plačila najemnine. Oprostitev velja od 16. marca do preklica, podjetja pa kljub temu normalno plačujejo redne obratovalne stroške.

Prav tako so se svetniki strinjali s predlogom, da se odpiše najemnina zasebnim gospodarskim družbam, društvom in samostojnim podjetnikom, ki imajo v najemu poslovne prostore v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. Najemnino jim bodo odpisali za čas od 16. marca do konca aprila letos. Za enako obdobje so gostinci oproščeni plačila komunalne takse za letne vrtove.

Mestni svetniki so podprli tudi porabo proračunske rezerve. Del sredstev so namenili pripravi projektne dokumentacije za sanacijo dveh plazov v občini in za sanacijo enega od teh. Del pa so svetniki namenili za ukrepe občine ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa. Doslej so stroški občine za nabavo zaščitnih sredstev (maske, rokavice, razkužila), pošiljanje mask gospodinjstvom in naročilo večjih plakatov s pozivom občanom, naj ostanejo doma, znašali okoli 45.000 evrov. Občina lahko sicer za te namene po sklepu mestnega sveta porabi največ 70.000 evrov.

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur bo tudi naprej vodila Marija Lah, ki je od imenovanja prejšnjega direktorja Spoturja Tilna Kluglerja za župana občine ta zavod vodila kot v. d. direktorice. Lahova je bila edina prijavljena na razpis za mesto direktorice, dokončno imenovanje Lahove bo opravil svet zavoda.

Svetniki so potrdili tudi odlok o spremembi občinskega prostorskega načrta, s katerim je zdaj omogočena težko pričakovana gradnja mostov. Že letos naj bi začeli graditi nadomestni most Daplast, razpis bo po besedah župana objavljen kmalu, prav tako je načrtovana gradnja mostu v bližini slovenjgraškega doma starostnikov.

V Slovenj Gradcu se medtem nadaljujejo druge pomembnejše gradnje. V mestu gradijo nov blok neprofitnih stanovanj, začela se je tudi gradnja novega zimsko-letnega kopališča. Obe naložbi sta izdatno podprti s sredstvi iz mehanizma celostne teritorialne naložbe. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa se je po naročilu direkcije za infrastrukturo začela dolgo pričakovanja gradnja krožišča na glavni cesti proti Velenju.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.